LUẬT GOLF – 10 Chuẩn bị và thực hiện cú đánh; Lời khuyên và sự hỗ trợ; Caddie

Mục đích của luật: Luật 10 quy định cách chuẩn bị và thực hiện cú đánh, bao gồm lời khuyên và các sự hỗ trợ khác mà người chơi có thể nhận từ người khác (bao gồm caddie). Nguyên tắc cơ bản là golf là môn thể thao đòi hỏi kỹ năng và thử thách mang tính cá nhân.
10 Chuẩn bị và thực hiện cú đánh; Lời khuyên và sự hỗ trợ; Caddie
10.1 Thực hiện cú đánh
Mục đích của luật: Luật 10.1 quy định cách thực hiện cú đánh và một vài hành động bị cấm khi thực hiện cú đánh. Cú đánh được thực hiện bằng cách đánh vào bóng đúng cách bằng đầu gậy. Thử thách chính là việc hướng và điều khuyển chuyển động của toàn bộ gậy bằng cách swing gậy một cách tự do mà không neo gậy.
10.1a Đánh bóng đúng cách

Khi thực hiện cú đánh:

 • Người chơi phải đánh bóng đúng cách bằng bất kỳ phần nào của đầu gậy để chỉ có va chạm nhất thời giữa gậy và bóng, và phải không đẩy, kéo hoặc móc bóng.
 • Nếu gậy của người chơi vô tình chạm bóng nhiều hơn một lần, chỉ tính một cú đánh và không bị phạt.
10.1b Neo gậy

Khi thực hiện cú đánh, người chơi không được neo gậy một cách:

 • Trực tiếp, bằng cách tì gậy hoặc tay nắm gậy vào một bộ phận của cơ thể (trừ trường hợp người chơi có thể tì gậy hoặc tay nắm gậy vào bàn tay hoặc cánh tay), hoặc
 • Gián tiếp, qua một điểm neo, bằng cách tì cánh tay vào một bộ phận của cơ thể rồi sử dụng tay nắm gậy như là một điểm cố định mà tay kia có thể swing gậy xung quanh đó.

Nếu gậy, tay nắm gậy hoặc cánh tay của người chơi chỉ khẽ chạm cơ thể hoặc trang phục của họ khi thực hiện cú đánh, mà không được tì vào cơ thể, sẽ không vi phạm luật này.Đối với luật này, cánh tay là phần tay bên dưới cùi chỏ và bao gồm cả cổ tay.

Xem Luật 25.3b và 25.4h (Điều chỉnh Luật 10.1b đối với người chơi bị cụt và người chơi sử dụng thiết bị hỗ trợ di chuyển).

10.1c Thực hiện cú đánh khi đứng vuông góc hoặc đứng trên hướng đánh
Người chơi không được thực hiện cú đánh ở thế đứng mà họ cố tình đặt hai chân ở hai bên của hướng đánh, hoặc cố tình chạm một chân vào hướng đánh hoặc đường kéo dài của hướng đánh về phía sau bóng.Chỉ riêng với luật này, hướng đánh không bao gồm một khoảng cách hợp lý hai bên.Ngoại lệ – Không bị phạt nếu thế đứng là vô tình hoặc để tránh hướng đánh của người chơi khác.Xem Luật 25.4i (Đối với người chơi sử dụng thiết bị hỗ trợ di chuyển, Luật 10.1c được điều chỉnh để bao gồm thế đứng được thực hiện với bất kỳ phần nào của thiết bị hỗ trợ di chuyển đó).
10.1d Đánh bóng đang chuyển động

Người chơi không được thực hiện cú đánh vào bóng đang chuyển động:

 • Bóng trong cuộc đang “chuyển động” khi nó không nằm yên ở một vị trí.
 • Nếu bóng đã nằm yên mà lắc lư (hoặc còn gọi là đu đưa) rồi nằm yên hoặc quay lại vị trí ban đầu của nó, bóng được xem như vẫn nằm yên và không phải là bóng đang chuyển động.

Tuy nhiên, có ba ngoại lệ mà sẽ không bị phạt:Ngoại lệ 1 – Bóng chỉ bắt đầu chuyển động sau khi người chơi bắt đầu backswing của cú đánh: Thực hiện cú đánh vào bóng đang chuyển động trong tình huống này được quy định ở Luật 9.1b, không phải luật này.Ngoại lệ 2 – Bóng rơi khỏi tee: Thực hiện cú đánh vào bóng đang rơi khỏi tee được quy định ở Luật 6.2b(5), không phải luật này.Ngoại lệ 3 – Bóng đang chuyển động trong nước: Khi bóng đang chuyển động trong nước đọng tạm thời hoặc trong nước trong khu vực phạt:

 • Người chơi có thể thực hiện cú đánh vào bóng đang chuyển động mà không bị phạt, hoặc
 • Người chơi có thể thực hiện giải thoát theo Luật 16.1 hoặc 17, và có thể nhấc bóng đang chuyển động đó.

Trong mỗi trường hợp, người chơi không được làm trì hoãn cuộc chơi một cách vô lý (xem Luật 5.6a) để gió hoặc dòng nước di chuyển bóng đến vị trí tốt hơn.Hình phạt khi thực hiện cú đánh vi phạm Luật 10.1: Hình phạt chung.Trong đấu gậycú đánh vi phạm luật này được tính và người chơi nhận thêm hai gậy phạt.

10.2 Lời khuyên và sự hỗ trợ khác
Mục đích của luật: Một thử thách cơ bản của người chơi là việc quyết định chiến thuật và chiến lược khi chơi. Do đó, sẽ có các hạn chế đối với lời khuyên và các sự hỗ trợ khác mà người chơi có thể nhận trong một vòng đấu.
10.2a Lời khuyên

Trong vòng đấu, người chơi không được:

 • Cho lời khuyên đến bất kỳ ai đang chơi trên sân trong giải đấu đó,
 • Hỏi lời khuyên của bất kỳ ai, trừ caddie của người chơi, hoặc
 • Chạm vào trang thiết bị của người chơi khác để biết thông tin mà sẽ là lời khuyên nếu được cho bởi hoặc hỏi từ người chơi đó (như là chạm vào gậy hoặc túi gậy của người chơi khác để nhìn xem gậy nào đang được sử dụng).

Điều luật này không được áp dụng trước vòng đấu, khi cuộc chơi bị dừng theo Luật 5.7a hoặc giữa các vòng đấu.Hình phạt khi vi phạm Luật 10.2a: Hình phạt chung.Trong cả đấu gậy và đấu đối kháng, hình phạt được áp dụng như sau:

 • Người chơi hỏi hoặc cho lời khuyên khi một trong hai người chơi đang chơi một hố. Người chơi nhận hình phạt chung ở hố đang chơi hoặc hố vừa hoàn thành.
 • Người chơi hỏi hoặc cho lời khuyên khi cả hai người chơi đang ở giữa hai hố. Người chơi nhận hình phạt chung ở hố sau.

Xem Luật 22, 23 và 24 (Trong các thể thức chơi liên quan đến đồng đội, người chơi có thể cho đồng đội hoặc caddie của đồng đội lời khuyên và có thể hỏi lời khuyên của đồng đội hoặc caddie của họ).

10.2b Các hỗ trợ khác

(1) Nhận trợ giúp về hướng đánh hoặc thông tin phương hướng khác từ caddie.  Khi caddie của người chơi đang trợ giúp người chơi về hướng đánh hoặc thông tin phương hướng khác, sẽ có các hạn chế sau:

 • Caddie không được đặt một vật thể xuống đất để trợ giúp (và người chơi không thể tránh phạt bằng việc dời vật thể đó đi trước khi cú đánh được thực hiện).
 • Khi cú đánh đang được thực hiện, caddie không được:
  • Đứng ở vị trí để người chơi đánh về hướng đó, hoặc
  • Làm điều gì khác để trợ giúp (như là chỉ một điểm trên mặt đất).
 • Caddie không được đứng ở khu vực cấm khi không được phép theo Luật 10.2b(4).

Tuy nhiên, luật này không cấm caddie đứng gần hố cờ để giữ cờ.

(2) Nhận trợ giúp về hướng đánh hoặc thông tin phương hướng khác từ người khác. Người chơi không được nhận trợ giúp về hướng đánh hoặc thông tin phương hướng khác từ bất kỳ người nào trừ caddie của họ, trừ các trường hợp sau:

 • Người đó có thể trợ giúp bằng cách cung cấp các thông tin công khai liên quan đến một vật thể (như là chỉ một cái cây để cho biết điểm ở giữa fairway).
 • Trừ khi bóng của người chơi đang ở trên khu vực gạt bóng, người đó có thể đứng ở vị trí để người chơi đánh về hướng đó, tuy nhiên họ phải rời đi chỗ khác trước khi cú đánh được thực hiện.

Tuy nhiên, luật này không cấm bất kỳ ai đứng gần hố cờ để giữ cờ.

Touching Line of Play on Putting Green

(3) Không đặt vật thể xuống đất để hỗ trợ nhắm hướng, vào thế đứng hoặc swing. Người chơi không được đặt một vật thể xuống đất để hỗ trợ nhắm hướng hoặc vào thế đứng cho cú đánh (như là đặt một cây gậy xuống đất để chỉ nơi người chơi nên nhắm hoặc đặt chân).“Đặt vật thể xuống đất” nghĩa là vật thể đó chạm mặt đất và người chơi không chạm vào vật thể đó.Nếu người chơi vi phạm luật này, họ không thể tránh phạt bằng việc dời vật thể đó đi trước khi cú đánh được thực hiện.Luật này cũng được áp dụng đối với các hành động tương tự, như là khi người chơi tạo dấu trong cát hoặc sương để hỗ trợ swing của họ.Luật này không được áp dụng cho vật-đánh-dấu-bóng khi được sử dụng để đánh dấu vị trí của bóng hoặc cho bóng khi đang được đặt ở một vị trí nào đó. Tuy nhiênvật-đánh-dấu-bóng thỏa định nghĩa của “thiết bị chỉnh hướng” trong Luật về trang thiết bị sẽ được quy định trong Luật 4.3.Xem Luật 25.2c (Điều chỉnh Luật 10.2b(3) đối với người chơi bị mù).

(4) Khu vực cấm đối với caddie trước khi người chơi đánh bóng. Khi người chơi bắt đầu vào thế đứng cho cú đánh (nghĩa là khi họ đặt ít nhất một chân vào vị trí của thế đứng đó) và cho đến khi cú đánh đó được thực hiện, có các hạn chế đối với việc caddie của người chơi cố tình đứng ở vị trí trên hoặc gần với đường nối dài của hướng đánh về phía sau bóng (chính là “khu vực cấm”) như sau:

 • Nhắm hướngCaddie không được đứng trong khu vực cấm để giúp người chơi nhắm hướng. Trợ giúp này bao gồm cả việc caddie rời khỏi chỗ đó mà không nói gì, nhưng ngầm ra hiệu cho người chơi rằng họ đã nhắm đúng hướng mục tiêu. Tuy nhiên, sẽ không bị phạt nếu trước khi thực hiện cú đánh, người chơi rời đi chỗ khác, caddie rời khỏi khu vực cấm này, rồi sau đó người chơi mới bắt đầu vào lại thế đứng cho cú đánh.
 • Các trợ giúp khác (không phải nhắm hướng). Nếu caddie trợ giúp người chơi những việc khác, không phải là nhắm hướng (như là kiểm tra nếu gậy của người chơi có chạm vào cái cây ở gần đó khi backswing), caddie có thể đứng ở khu vực cấm, tuy nhiên caddie phải rời đi chỗ khác trước khi cú đánh được thực hiện, và hành động nói trên của caddie không được lặp đi lặp lại trước mỗi cú đánh.

Không bị phạt nếu caddie vô tình đứng ở khu vực cấm này.Luật này không cấm người chơi nhờ người khác, không phải caddie của người chơi, đứng ở khu vực cấm để giúp theo dõi đường bay của bóng.Xem Luật 22, 23 và 24 (Trong các thể thức chơi liên quan đến đồng đội và người cho lời khuyênđồng đội của người chơi và caddie của đồng đội và người cho lời khuyên cũng có cùng hạn chế như trên).Xem Luật 25.2d (Điều chỉnh Luật 10.2b(4) đối với người chơi bị mù).

(5) Hỗ trợ vật lý, triệt tiêu phiền nhiễu và bảo vệ khỏi các yếu tố thời tiết. Người chơi không được thực hiện cú đánh:

 • Khi đang nhận hỗ trợ vật lý từ caddie của họ hoặc từ một người khác, hoặc
 • Có caddie của họ hoặc bất kỳ người hoặc vật thể nào được cố tình bố trí để:
  • Triệt tiêu phiền nhiễu, hoặc
  • Bảo vệ họ khỏi nắng, mưa, gió hoặc các yếu tố thời tiết khác.

Luật này không cấm người chơi:

 • Có các hành động để tự bảo vệ họ khỏi các yếu tố thời tiết khi đang thực hiện cú đánh, như là mặc trang phục bảo hộ hoặc tự cầm dù che đầu của họ, hoặc
 • Yêu cầu một người khác, đang ở vị trí mà người chơi đã không cố tình bố trí, đứng yên tại chỗ đó hoặc rời đi chỗ khác (như là khi bóng râm của một khán giả phủ lên quả bóng của người chơi).

Hình phạt khi vi phạm Luật 10.2b: Hình phạt chung.

10.3 Caddie
Mục đích của luật: Người chơi có thể có một caddie để mang gậy của người chơi và cho họ lời khuyên và các sự hỗ trợ khác trong vòng đấu, nhưng có các hạn chế trong những việc caddie được phép làm. Người chơi chịu trách nhiệm đối với các hành động của caddie trong vòng đấu và sẽ bị phạt nếu caddie vi phạm luật.
10.3a Caddie có thể hỗ trợ người chơi trong vòng đấu

(1) Người chơi chỉ được phép có một caddie ở một thời điểm. Người chơi có thể có một caddie để mang, vận chuyển hoặc lấy gậy cho họ, cho lời khuyên và hỗ trợ họ bằng các cách được cho phép trong một vòng đấu, nhưng với các hạn chế sau:

 • Người chơi không được có nhiều hơn một caddie ở bất kỳ thời điểm nào.
 • Người chơi có thể thay đổi caddie trong vòng đấunhưng không được làm thế một cách tạm thời với mục đích duy nhất là để nhận lời khuyên của caddie mới.

Cho dù người chơi có caddie hay không, một người nào khác đi bộ hoặc đi cùng xe với người chơi hoặc mang các đồ vật khác cho người chơi (như là áo mưa, dù hoặc thức ăn và đồ uống) sẽ không phải là caddie của người chơi trừ khi họ được gọi là caddie bởi người chơi hoặc đồng thời mang, vận chuyển hoặc lấy gậy cho người chơi.

(2) Nhiều người chơi có thể sử dụng chung một caddie. Khi có vấn đề luật liên quan đến một hành động cụ thể của caddie chung mà cần phải quyết định hành động đó được thực hiện cho người chơi nào:

 • Nếu hành động của caddie được thực hiện theo yêu cầu cụ thể của một người chơi đang sử dụng caddie chung đó, hành động đó được thực hiện cho người chơi đó.
 • Nếu không có người chơi nào yêu cầu hành động đó, hành động đó được xem như được thực hiện cho người chơi đang sử dụng caddie chung mà có bóng có liên quan.
 • Nếu không có người chơi nào yêu cầu hành động đó, và không có bóng của người chơi nào có liên quan, tất cả người chơi sử dụng chung caddie đó sẽ nhận phạt.

Xem Quy chế Hội đồng, Phần 8; Luật địa phương mẫu H-1 (Hội đồng có thể áp dụng Luật địa phương cấm sử dụng hoặc phải sử dụng caddie hoặc hạn chế việc chọn caddie của người chơi).Xem Luật 25.225.4 và 25.5 (Người chơi với một số khuyết tật có thể nhận trợ giúp từ một người phụ tá).

Hình phạt khi vi phạm Luật 10.3a:

 • Người chơi nhận hình phạt chung cho mỗi hố mà họ được hỗ trợ bởi nhiều caddie ở bất kỳ thời điểm nào.
 • Nếu vi phạm diễn ra hoặc tiếp diễn giữa hai hố, người chơi nhận hình phạt chung ở hố sau.
10.3b Caddie có thể làm gì
Đây là các ví dụ của những việc mà caddie được phép và không được phép làm:

(1) Hành động luôn được phép. Caddie luôn có thể có các hành động sau đây khi được luật cho phép:

 • Mang, vận chuyển và lấy gậy và các trang thiết bị khác của người chơi (bao gồm việc lái xe hoặc kéo xe đẩy).
 • Tìm bóng của người chơi (Luật 7.1).
 • Cho thông tin, lời khuyên và các hỗ trợ khác trước khi cú đánh được thực hiện (Luật 10.2a và 10.2b).
 • Cào cát trong bẫy cát hoặc có các hành động khác nhằm chăm sóc sân (Luật 12.2b(2) và (3) và Ngoại lệ của Luật 8.2 và 8.3).
 • Loại bỏ cát và đất rời và sửa chữa các hư hỏng trên khu vực gạt bóng (Luật 13.1c).
 • Rút hoặc giữ cờ (Luật 13.2b).
 • Nhấc bóng của người chơi khi có thể kết luận một cách hợp lý (như là từ hành động hoặc lời nói) là người chơi sẽ thực hiện giải thoát theo một luật nào đó (Luật 14.1b).
 • Đánh dấu vị trí bóng của người chơi và nhấc và đặt lại bóng trên khu vực gạt bóng (Luật 14.2b và Ngoại lệ của Luật 14.1b).
 • Làm sạch bóng của người chơi (Luật 14.1c).
 • Loại bỏ vật thể tự nhiên rời và vật cản di dời được (Luật 15.1 và 15.2).

(2) Hành động chỉ được phép khi có ủy quyền của người chơi. Caddie chỉ có thể thực hiện các hành động sau khi luật cho phép người chơi thực hiện chúng và chỉ khi có ủy quyền của người chơi (phải ủy quyền mỗi lần chứ không được ủy quyền một lần cho toàn bộ vòng đấu):

 • Khôi phục các điều kiện bị làm xấu đi sau khi bóng của người chơi đã đến nằm yên (Luật 8.1d).
 • Khi bóng của người chơi ở bất kỳ đâu trừ khu vực gạt bóng, nhấc bóng của người chơi khi luật yêu cầu bóng phải được đặt lại (Luật 14.1b).

(3) Hành động không được phép. Caddie không được phép thực hiện các hành động sau cho người chơi:

 • Thừa nhận cú đánh tiếp theo, hố hoặc trận đấu cho đối thủ hoặc đồng ý kết quả trận đấu với đối thủ (Luật 3.2).
 • Đặt lại bóng, trừ khi caddie đã nhấc hoặc làm di chuyển bóng đó (Luật 14.2b).
 • Thả hoặc đặt bóng khi thực hiện giải thoát (Luật 14.3).
 • Quyết định thực hiện giải thoát theo luật (ví dụ như xem bóng là không đánh được theo Luật 19 hoặc thực hiện giải thoát từ điều kiện sân bất thường hoặc khu vực phạt theo Luật 16.1 và 17)caddie có thể khuyên người chơi làm các việc này, nhưng người chơi phải là người quyết định.
10.3c Người chơi chịu trách nhiệm về các hành động và vi phạm của caddie
Người chơi chịu trách nhiệm về các hành động của caddie của họ cả trong vòng đấu và khi cuộc chơi bị dừng theo Luật 5.7a, nhưng không phải trước hoặc sau vòng đấu.Nếu hành động của caddie vi phạm luật hoặc sẽ vi phạm luật nếu hành động đó được thực hiện bởi người chơi, người chơi sẽ bị phạt theo luật đó.Khi việc áp dụng luật phụ thuộc vào việc người chơi có ý thức được một số sự kiện nào đó, sự hiểu biết của người chơi được xem như bao gồm cả hiểu biết của caddie của họ.
Theo: https://www.randa.org/