LUẬT GOLF – 9 Bóng nằm thế nào thì đánh thế đấy; Bóng nằm yên bị nhấc hoặc di chuyển

Mục đích của luật: Luật 9 quy định một nguyên tắc chính của môn golf: “bóng nằm thế nào thì đánh thế đấy”.

 • Nếu bóng của người chơi đến nằm yên rồi bị di chuyển bởi các yếu tố tự nhiên như là gió hoặc nước, người chơi thường phải đánh bóng từ vị trí mới của nó.
 • Nếu bóng nằm yên bị nhấc hoặc di chuyển bởi bất kỳ người hoặc tác động bên ngoài nào trước khi cú đánh được thực hiện, bóng phải được đặt lại ở vị trí ban đầu của nó.
 • Người chơi nên cẩn thận khi ở gần bóng đang nằm yên, người chơi làm cho bóng của họ hoặc bóng của đối thủ di chuyển thường sẽ bị phạt (trừ trên khu vực phát bóng).

 

9 Bóng nằm thế nào thì đánh thế đấy; Bóng nằm yên bị nhấc hoặc di chuyển
Luật 9 được áp dụng cho bóng trong cuộc đang nằm yên trên sân, và được áp dụng cả trong vòng đấu và khi cuộc chơi bị dừng theo Luật 5.7a.
9.1 Bóng nằm thế nào thì đánh thế đấy
9.1a Đánh bóng từ nơi nó đến nằm yên

Bóng nằm yên trên sân của người chơi phải được đánh từ nơi nó nằm, trừ khi luật yêu cầu hoặc cho phép người chơi:

 • Đánh bóng từ một nơi khác trên sân, hoặc
 • Nhấc bóng rồi đặt lại bóng ở vị trí ban đầu của nó.
9.1b Làm gì khi bóng di chuyển khi đang thực hiện backswing hoặc cú đánh

Nếu bóng đang nằm yên của người chơi bắt đầu di chuyển sau khi người chơi đã bắt đầu cú đánh hoặc backswing của cú đánh mà người chơi tiếp tục và thực hiện cú đánh đó:

 • Không được đặt lại bóng, cho dù lý do làm bóng di chuyển là gì.
 • Thay vì thế, người chơi phải đánh bóng từ nơi nó đến nằm yên sau cú đánh đó.
 • Nếu người chơi đã làm bóng di chuyển, xem Luật 9.4b để biết nếu có phạt.

Hình phạt khi đánh bóng sai vị trí vi phạm Luật 9.1: Hình phạt chung theo Luật 14.7a.

9.2 Xác định nếu bóng đã di chuyển và nguyên nhân làm bóng di chuyển
9.2a Xác định nếu bóng đã di chuyển
Bóng nằm yên của người chơi chỉ được xem như đã di chuyển nếu biết hoặc gần như chắc chắn là nó đã di chuyển.Nếu bóng của người chơi có thể đã di chuyển nhưng không biết hoặc gần như chắc chắn, bóng được xem như chưa di chuyển và phải được đánh từ nơi nó nằm.
9.2b Xác định nguyên nhân làm bóng di chuyển

Khi bóng nằm yên của người chơi đã di chuyển:

 • Phải xác định nguyên nhân làm nó di chuyển.
 • Điều này sẽ quyết định việc người chơi phải đặt lại bóng hoặc đánh bóng từ nơi nó nằm và có phạt không.

(1) Bốn nguyên nhân được chấp nhận. Luật chỉ công nhận bốn nguyên nhân làm bóng nằm yên di chuyển trước khi người chơi thực hiện cú đánh:

 • Các yếu tố tự nhiên, như là gió hoặc nước (xem Luật 9.3),
 • Hành động của người chơi, bao gồm hành động của caddie của người chơi (xem Luật 9.4),
 • Hành động của đối thủ trong đấu đối kháng, bao gồm hành động của caddie của đối thủ (xem Luật 9.5), hoặc
 • Một tác động bên ngoài, bao gồm bất kỳ người chơi nào khác trong đấu gậy (xem Luật 9.6).

Xem Luật 22.2 (trong thể thức Foursomes, một trong hai đồng đội có thể đại diện cho phe và hành động của đồng đội được xem như là hành động của người chơi); 23.5 (trong thể thức Four-Ball, một trong hai đồng đội có thể đại diện cho phe và hành động của đồng đội liên quan đến bóng hoặc trang thiết bị của người chơi được xem như là hành động của người chơi).

(2) Tiêu chuẩn “biết hoặc gần như chắc chắn” trong việc xác định nguyên nhân làm bóng di chuyển.

 • Người chơi, đối thủ hoặc một tác động bên ngoài chỉ được xem như đã làm bóng di chuyển nếu biết hoặc gần như chắc chắn đó là nguyên nhân.
 • Nếu không biết hoặc gần như chắc chắn là ít nhất một trong những điều này là nguyên nhân, bóng sẽ được xem như đã bị di chuyển bởi các yếu tố tự nhiên.

Khi áp dụng tiêu chuẩn này, tất cả các thông tin hợp lý có sẵn phải được xem xét, nghĩa là tất cả thông tin mà người chơi biết hoặc có thể có với nỗ lực hợp lý và không làm trì hoãn cuộc chơi một cách vô lý.

Standard for Deciding Whether or Why a Ball Moved
9.3 Bóng bị di chuyển bởi yếu tố tự nhiên

Nếu các yếu tố tự nhiên (như là gió hoặc nước) làm bóng nằm yên của người chơi di chuyển:

 • Không bị phạt, và
 • Phải đánh bóng từ vị trí mới của nó.

Ngoại lệ 1 – Bóng trên khu vực gạt bóng phải được đặt lại nếu nó di chuyển sau khi đã được nhấc và đặt lại (xem Luật 13.1d): Nếu bóng của người chơi trên khu vực gạt bóng di chuyển sau khi người chơi đã nhấc và đặt lại bóng đó ở vị trí mà nó đã di chuyển từ đó:

 • Bóng phải được đặt lại ở vị trí ban đầu của nó (nếu không biết thì phải ước lượng) (xem Luật 14.2).
 • Điều này đúng cho dù nguyên nhân làm bóng di chuyển là gì (bao gồm các yếu tố tự nhiên).

Ngoại lệ 2 – Bóng nằm yên phải được đặt lại nếu nó di chuyển đến một khu vực sân khác hoặc ra ngoài biên sau khi đã được thả, đặt hoặc đặt lại: Nếu người chơi đưa bóng gốc hoặc một bóng khác vào trong cuộc bằng cách thả, đặt hoặc đặt lại, và yếu tố tự nhiên làm cho bóng đang nằm yên đó di chuyển và đến nằm yên ở một khu vực sân khác hoặc ra ngoài biên, bóng phải được đặt lại ở vị trí ban đầu của nó (nếu không biết thì phải ước lượng) (xem Luật 14.2). Tuy nhiên, xem Ngoại lệ 1 đối với bóng đã được đặt lại trên khu vực gạt bóng.Hình phạt khi đánh bóng sai vị trí vi phạm Luật 9.3: Hình phạt chung theo Luật 14.7a.

9.4 Bóng bị nhấc hoặc di chuyển bởi người chơi
Luật này chỉ được áp dụng khi biết hoặc gần như chắc chắn là người chơi (bao gồm caddie của người chơi) đã nhấc bóng đang nằm yên của họ hoặc hành động của người chơi hoặc caddie của họ đã làm bóng di chuyển.
9.4a Khi nào bóng bị nhấc hoặc di chuyển phải được đặt lại

Nếu người chơi nhấc bóng đang nằm yên của họ hoặc làm nó di chuyển, bóng phải được đặt lại ở vị trí ban đầu của nó (nếu không biết thì phải ước lượng) (xem Luật 14.2), ngoại trừ:

 • Khi người chơi nhấc bóng theo một luật nào đó để thực hiện giải thoát hoặc để đặt lại bóng ở vị trí khác (xem Luật 14.2d và 14.2e), hoặc
 • Khi bóng chỉ di chuyển sau khi người chơi đã bắt đầu cú đánh hoặc backswing của cú đánh mà họ tiếp tục và thực hiện cú đánh đó (xem Luật 9.1b).
9.4b Hình phạt cho việc nhấc, cố tình chạm bóng hoặc làm bóng di chuyển
Nếu người chơi nhấc, cố tình chạm bóng đang nằm yên của họ hoặc làm nó di chuyển, người chơi sẽ nhận một gậy phạt.Tuy nhiên, có năm ngoại lệ:

Ngoại lệ 1 – Người chơi được phép nhấc hoặc di chuyển bóng: Không bị phạt khi người chơi nhấc bóng hoặc làm nó di chuyển theo một luật mà:

 • Cho phép bóng được nhấc rồi được đặt lại ở vị trí ban đầu của nó,
 • Yêu cầu bóng đã bị di chuyển được đặt lại ở vị trí ban đầu của nó, hoặc
 • Yêu cầu hoặc cho phép người chơi thả hoặc đặt bóng thêm lần nữa hoặc đánh bóng từ chỗ khác.

Ngoại lệ 2 – Bóng vô tình di chuyển khi đang tìm hoặc xác định: Không bị phạt khi người chơi vô tình làm bóng di chuyển khi đang tìm và xác định nó (xem Luật 7.4).

Ngoại lệ 3 – Bóng vô tình di chuyển trên khu vực gạt bóng: Không bị phạt khi người chơi vô tình làm bóng di chuyển trên khu vực gạt bóng (xem Luật 13.1d), cho dù việc đó xảy ra như thế nào.

Ngoại lệ 4 – Bóng vô tình di chuyển ở bất kỳ đâu, trừ khu vực gạt bóng, khi đang áp dụng luật: Không bị phạt khi người chơi vô tình làm bóng di chuyển ở bất kỳ đâu, trừ khu vực gạt bóng, khi đang có các hành động hợp lý để:

 • Đánh dấu vị trí bóng hoặc nhấc hoặc đặt lại bóng, khi được phép làm thế (xem Luật 14.1 và 14.2),
 • Loại bỏ một vật cản di dời được (xem Luật 15.2),
 • Phục hồi điều kiện bị làm xấu đi, khi được phép làm thế (xem Luật 8.1d),
 • Thực hiện giải thoát theo một luật, bao gồm khi xác định có được phép giải thoát theo luật (như là swing gậy để xem nếu bị ảnh hưởng bởi một điều kiện), hoặc nơi sẽ thực hiện giải thoát (như là xác định điểm giải thoát hoàn toàn gần nhất), hoặc
 • Đo đạc theo một luật (như là để quyết định thứ tự đánh theo Luật 6.4).

Ngoại lệ 5 – Bóng di chuyển sau khi đến nằm yên tựa vào người chơi hoặc trang thiết bị: Không bị phạt nếu, sau khi bóng của người chơi đến nằm yên tựa vào cơ thể người chơi hoặc trang thiết bị của họ sau một cú đánh (Luật 11.1) hoặc sau khi thả bóng (Luật 14.3c(1)), người chơi làm cho bóng di chuyển khi họ chuyển động cơ thể hoặc di dời trang thiết bị của họ.Hình phạt khi đánh bóng sai vị trí vi phạm Luật

9.4: Hình phạt chung theo Luật 14.7a.Nếu người chơi được yêu cầu đặt lại một bóng đã bị di chuyển theo Luật 9.4 nhưng không làm thế rồi đánh bóng đó sai vị trí, họ sẽ chỉ nhận hình phạt chung theo Luật 14.7a (xem Ngoại lệ, Luật 1.3c(4)).
9.5 Bóng bị nhấc hoặc di chuyển bởi đối thủ trong đấu đối kháng
Luật này chỉ được áp dụng khi biết hoặc gần như chắc chắn là đối thủ (bao gồm caddie của đối thủ) đã nhấc bóng nằm yên của người chơi hoặc hành động của đối thủ hoặc caddie của đối thủ đã làm bóng di chuyển.Việc đối thủ đánh bóng của người chơi như là bóng sai được quy định ở Luật 6.3c(1), không phải luật này.
9.5a Khi nào bóng bị nhấc hoặc di chuyển phải được đặt lại

Nếu đối thủ nhấc hoặc di chuyển bóng nằm yên của người chơi, bóng phải được đặt lại ở vị trí ban đầu của nó (nếu không biết thì phải ước lượng) (xem Luật 14.2), ngoại trừ:

 • Khi đối thủ đang thừa nhận cú đánh tiếp theo, hố hoặc trận đấu (xem Luật 3.2b), hoặc
 • Khi đối thủ nhấc hoặc di chuyển bóng theo yêu cầu của người chơi do người chơi có ý định áp dụng luật để thực hiện giải thoát hoặc để đặt lại bóng ở một nơi khác.
9.5b Hình phạt cho việc nhấc, cố tình chạm bóng hoặc làm bóng di chuyển
Nếu đối thủ nhấc, cố tình chạm bóng đang nằm yên của người chơi hoặc làm nó di chuyểnđối thủ đó sẽ nhận một gậy phạt.Tuy nhiên, có các ngoại lệ sau:
Ngoại lệ 1 – Đối thủ được phép nhấc bóng của người chơi: Không bị phạt khi đối thủ nhấc bóng:
 • Khi thừa nhận cú đánh tiếp theo, hố hoặc trận đấu cho người chơi, hoặc
 • Theo yêu cầu của người chơi.

Ngoại lệ 2 – Đánh dấu và nhấc bóng của người chơi trên khu vực gạt bóng do nhầm lẫn: Không bị phạt khi đối thủ đánh dấu vị trí bóng của người chơi và nhấc nó trên khu vực gạt bóng do nhầm lẫn đó là bóng của đối thủ.Ngoại lệ 3 – Các ngoại lệ giống như của người chơi: Không bị phạt khi đối thủ vô tình làm bóng di chuyển khi đang có bất kỳ hành động nào được quy định ở Ngoại lệ 2, 3, 4 hoặc 5 của Luật 9.4b.Hình phạt khi đánh bóng sai vị trí vi phạm Luật 9.5: Hình phạt chung theo Luật 14.7a.

9.6 Bóng bị nhấc hoặc di chuyển bởi tác động bên ngoài

Nếu biết hoặc gần như chắc chắn là một tác động bên ngoài (bao gồm một người chơi khác trong đấu gậy hoặc một bóng khác) đã nhấc hoặc di chuyển bóng đang nằm yên của người chơi:

 • Không bị phạt, và
 • Bóng phải được đặt lại ở vị trí ban đầu của nó (nếu không biết thì phải ước lượng) (xem Luật 14.2).

Điều này đúng cho dù bóng của người chơi có được tìm thấy hay không.Tuy nhiên, nếu không biết hoặc gần như chắc chắn là bóng đã được nhấc hoặc di chuyển bởi một tác động bên ngoài và bóng bị mất, người chơi phải thực hiện giải thoát gậy-và-khoảng-cách theo Luật 18.2.Việc bóng của người chơi bị đánh như là bóng sai bởi một người chơi khác được quy định ở Luật 6.3c(2), không phải luật này.Hình phạt khi đánh bóng sai vị trí vi phạm Luật 9.6: Hình phạt chung theo Luật 14.7a.

9.7 Vật-đánh-dấu-bóng bị nhấc hoặc di chuyển
Luật này quy định phải làm gì nếu vật-đánh-dấu-bóng, đang được sử dụng để đánh dấu vị trí của một bóng đã được nhấc, bị nhấc hoặc di chuyển trước khi bóng được đặt lại.
9.7a Bóng hoặc vật-đánh-dấu-bóng phải được đặt lại

Nếu biết hoặc gần như chắc chắn là vật-đánh-dấu-bóng của người chơi bị nhấc hoặc di chuyển bằng bất kỳ cách nào (bao gồm bởi các yếu tố tự nhiên) trước khi bóng được đặt lại, người chơi phải:

 • Đặt lại bóng ở vị trí ban đầu của nó (nếu không biết thì phải ước lượng) (xem Luật 14.2), hoặc
 • Đặt một vật-đánh-dấu-bóng để đánh dấu vị trí ban đầu đó.
9.7b Hình phạt cho việc nhấc hoặc làm di chuyển vật-đánh-dấu-bóng
Nếu người chơi, hoặc đối thủ của họ trong đấu đối kháng, nhấc vật-đánh-dấu-bóng của người chơi hoặc làm nó di chuyển (khi bóng đã được nhấc và chưa được đặt lại), người chơi hoặc đối thủ sẽ nhận một gậy phạt.Ngoại lệ – Các ngoại lệ của Luật 9.4b và 9.5b được áp dụng cho việc nhấc hoặc di chuyển vật-đánh-dấu-bóng hoặc làm nó di chuyển: Trong tất cả các trường hợp mà người chơi hoặc đối thủ không bị phạt do nhấc bóng của người chơi hoặc vô tình làm nó di chuyển, họ cũng sẽ không bị phạt do nhấc hoặc vô tình di chuyển vật-đánh-dấu-bóng của người chơi.Hình phạt khi đánh bóng sai vị trí vi phạm Luật 9.7: Hình phạt chung theo Luật 14.7a.
Nguồn: https://www.randa.org/