LUẬT GOLF – 13 Khu vực gạt bóng

Mục đích của luật: Luật 13 là luật riêng dành cho khu vực gạt bóng. Khu vực gạt bóng được chuẩn bị đặc biệt nhằm đánh bóng dọc theo mặt đất, có một cây cờ và hố cờ trên mỗi khu vực gạt bóng, nên một số luật riêng sẽ được áp dụng, khác với các khu vực sân khác.
13 Khu vực gạt bóng
13.1 Các hành động được phép hoặc được yêu cầu trên khu vực gạt bóng
Mục đích của luật: Luật này cho phép người chơi được làm một số việc trên khu vực gạt bóng mà thường không được phép ở ngoài khu vực gạt bóng, như là cho phép đánh dấu, nhấc, làm sạch và đặt lại bóng, sửa chữa các hư hỏng và loại bỏ cát và đất rời trên khu vực gạt bóng. Không bị phạt khi vô tình làm di chuyển bóng hoặc vật-đánh-dấu-bóng trên khu vực gạt bóng.
13.1a Khi nào bóng nằm trên khu vực gạt bóng

Bóng nằm trên khu vực gạt bóng khi bất kỳ phần nào của bóng:

 • Chạm khu vực gạt bóng, hoặc
 • Nằm trên hoặc trong bất kỳ vật gì (như là vật thể tự nhiên rời hoặc vật cản) và ở bên trong ranh giới của khu vực gạt bóng.

Nếu một phần của bóng vừa nằm trên khu vực gạt bóng và vừa nằm trong một khu vực sân khác, xem Luật 2.2c.

13.1b Đánh dấu, nhấc và làm sạch bóng trên khu vực gạt bóng
Bóng nằm trên khu vực gạt bóng có thể được nhấc và làm sạch (xem Luật 14.1).Vị trí bóng phải được đánh dấu trước khi nhấc (xem Luật 14.1) và bóng phải được đặt lại ở vị trí ban đầu của nó (xem Luật 14.2).
13.1c Các cải thiện được cho phép trên khu vực gạt bóng

Trong vòng đấu và khi cuộc chơi bị dừng theo Luật 5.7a, người chơi có thể thực hiện hai hành động sau trên khu vực gạt bóng, cho dù bóng đang nằm trên hoặc ngoài khu vực gạt bóng đó:(1) Loại bỏ cát và đất rời. Cát và đất rời trên khu vực gạt bóng có thể được loại bỏ mà không bị phạt.(2) Sửa chữa hư hỏng. Người chơi có thể sửa chữa hư hỏng trên khu vực gạt bóng mà không bị phạt bằng các hành động hợp lý để phục hồi khu vực gạt bóng đó về gần với điều kiện ban đầu nhất, nhưng chỉ:

 • Bằng việc sử dụng tay, chân hoặc một bộ phận khác của cơ thể của họ hoặc một vật sửa dấu bóng, cái tee, gậy hoặc một trang thiết bị thông thường tương tự, và
 • Không làm trì hoãn cuộc chơi một cách vô lý (xem Luật 5.6a).

Tuy nhiên, nếu người chơi cải thiện khu vực gạt bóng bằng các hành động vượt quá mức hợp lý để phục hồi khu vực gạt bóng đó về điều kiện ban đầu (như là tạo một đường dẫn đến hố cờ hoặc sử dụng vật thể không được phép), người chơi sẽ nhận hình phạt chung do vi phạm Luật 8.1a.“Hư hỏng trên khu vực gạt bóng” là các hư hỏng được gây ra bởi người (bao gồm chính người chơi) hoặc tác động bên ngoài, như là:

 • Dấu bóng, hư hỏng do giày (như là dấu giày) và các vết cào xước hoặc vết lõm gây ra bởi trang thiết bị hoặc cờ,
 • Dấu hố cờ cũ, nút cỏ, vết cỏ vá và vết cào xước hoặc vết lõm do thiết bị hoặc phương tiện bảo dưỡng,
 • Dấu chân hoặc vết lõm do móng vuốt của động vật, và
 • Các vật thể bị lún chặt (như là viên sỏi, quả đầu, mưa đá hoặc cái tee) và các vết lõm do chúng gây ra.

Tuy nhiên, “hư hỏng trên khu vực gạt bóng” không bao gồm hư hỏng hoặc tình trạng là kết quả của:

 • Các biện pháp bảo dưỡng thông thường nhằm đảm bảo điều kiện tổng thể của khu vực gạt bóng (như là các lỗ đục và rãnh cắt đứng),
 • Tưới tiêu hoặc mưa hoặc các yếu tố tự nhiên khác,
 • Bề mặt tự nhiên không hoàn hảo (như là cỏ dại hoặc khu vực không có cỏ, cỏ bệnh hoặc cỏ mọc không đều), hoặc
 • Mòn tự nhiên của hố cờ.
13.1d Khi bóng hoặc vật-đánh-dấu-bóng di chuyển trên khu vực gạt bóng
Có hai luật riêng dành cho bóng hoặc vật-đánh-dấu-bóng di chuyển trên khu vực gạt bóng.

(1) Không bị phạt khi vô tình làm bóng di chuyển. Không bị phạt nếu người chơi, đối thủ hoặc một người chơi khác trong đấu gậy vô tình di chuyển bóng hoặc vật-đánh-dấu-bóng của người chơi trên khu vực gạt bóng.Người chơi phải:

 • Đặt lại bóng ở vị trí ban đầu của nó (nếu không biết thì phải ước lượng) (xem Luật 14.2), hoặc
 • Đặt một vật-đánh-dấu-bóng để đánh dấu vị trí ban đầu đó.

Ngoại lệ – Phải đánh bóng từ nơi nó nằm khi bóng bắt đầu di chuyển trong lúc đang backswing hoặc đang thực hiện cú đánh và cú đánh đó được thực hiện (xem Luật 9.1b).Nếu người chơi hoặc đối thủ cố tình nhấc bóng hoặc vật-đánh-dấu-bóng của người chơi trên khu vực gạt bóng, xem Luật 9.4 hoặc 9.5 để biết nếu bị phạt.

No Penalty for Moving Ball on the Putting Green

(2) Khi nào cần đặt lại bóng đã bị di chuyển bởi yếu tố tự nhiên. Nếu yếu tố tự nhiên làm di chuyển bóng của người chơi trên khu vực gạt bóng, nơi người chơi phải đánh tiếp theo phụ thuộc vào việc bóng đó đã được nhấc và đặt lại trên khu vực gạt bóng đó chưa (xem Luật 14.1):

 • Bóng đã được nhấc và đặt lại. Bóng phải được đặt lại ở vị trí mà nó đã di chuyển từ đó (nếu không biết thì phải ước lượng) (xem Luật 14.2), cho dù bóng bị di chuyển bởi các yếu tố tự nhiên mà không phải bởi người chơi, đối thủ hoặc tác động bên ngoài (xem Ngoại lệ của Luật 9.3).
 • Bóng chưa được nhấc và đặt lại. Bóng phải được đánh từ vị trí mới của nó (xem Luật 9.3).

Hình phạt khi đánh bóng sai vị trí vi phạm Luật 13.1d: Hình phạt chung theo Luật 14.7a.

When to Replace Ball that Moves on the Putting Green
13.1e Không được cố tình kiểm tra khu vực gạt bóng

Trong vòng đấu và khi cuộc chơi bị dừng theo Luật 5.7a, người chơi không được cố tình thực hiện các hành động sau để kiểm tra khu vực gạt bóng hoặc khu vực gạt bóng sai:

 • Chà xát bề mặt, hoặc
 • Lăn bóng.

Ngoại lệ – Kiểm tra khu vực gạt bóng giữa hai hố: Giữa hai hố, người chơi có thể chà xát bề mặt hoặc lăn bóng trên khu vực gạt bóng của hố vừa hoàn thành và trên sân tập gạt bóng (xem Luật 5.5b).Hình phạt khi kiểm tra khu vực gạt bóng hoặc khu vực gạt bóng sai vi phạm Luật 13.1e: Hình phạt chung.Xem Quy chế Hội đồng, Phần 8, Luật địa phương mẫu I-2 (Hội đồng có thể áp dụng Luật địa phương cấm người chơi lăn bóng trên khu vực gạt bóng của hố vừa hoàn thành).

13.1f Phải thực hiện giải thoát khỏi khu vực gạt bóng sai

(1) Ý nghĩa của ảnh hưởng bởi khu vực gạt bóng sai. Ảnh hưởng theo luật này tồn tại khi:

 • Bất kỳ phần nào của bóng của người chơi chạm khu vực gạt bóng sai hoặc nằm trên hoặc trong bất kỳ vật gì (như là vật thể tự nhiên rời hoặc vật cản) và ở bên trong ranh giới của khu vực gạt bóng sai đó, hoặc
 • Khu vực gạt bóng sai ảnh hưởng trực tiếp đến thế đứng dự kiến hoặc khu vực swing dự kiến của người chơi.

(2) Phải thực hiện giải thoát. Khi bị ảnh hưởng bởi khu vực gạt bóng sai, người chơi không được đánh bóng từ nơi bóng nằm.Thay vì thế, người chơi phải thực hiện giải thoát không phạt bằng cách thả bóng gốc hoặc một bóng khác trong khu vực giải thoát sau (xem Luật 14.3):

 • Điểm tham chiếuĐiểm giải thoát hoàn toàn gần nhất trong cùng khu vực sân với nơi bóng gốc đã đến nằm yên.
 • Kích thước của khu vực giải thoát đo từ điểm tham chiếu: Một chiều-dài-gậy-đonhưng với các giới hạn sau:
 • Giới hạn của khu vực giải thoát:{:
  • Phải ở trong cùng khu vực sân với điểm tham chiếu,
  • Phải không gần hố cờ hơn điểm tham chiếu, và
  • Phải được giải thoát hoàn toàn khỏi tất cả ảnh hưởng bởi khu vực gạt bóng sai đó.

(3) Không được giải thoát khi không hợp lý. Không được giải thoát theo Luật 13.1f nếu ảnh hưởng chỉ tồn tại do người chơi chọn gậy, thế đứng, swing hoặc hướng đánh không hợp lý trong tình huống đó.Hình phạt khi đánh bóng sai vị trí vi phạm Luật 13.1: Hình phạt chung theo Luật 14.7a.Xem Quy chế Hội đồng, Phần 8, Luật địa phương mẫu D-3 (Hội đồng có thể áp dụng Luật địa phương không cho giải thoát khỏi khu vực gạt bóng sai khi chỉ có ảnh hưởng đến thế đứng dự kiến).

Mục đích của luật: Luật này quy định các lựa chọn của người chơi đối với cờ. Người chơi có thể để cờ trong hố hoặc bỏ nó ra khỏi hố (bao gồm việc nhờ người giữ cờ rồi bỏ cờ đi sau khi đã đánh bóng), nhưng phải quyết định trước khi thực hiện cú đánh. Thường sẽ không bị phạt nếu bóng đang chuyển động chạm cờ.
Luật này được áp dụng đối với bóng được đánh từ bất kỳ đâu trên sân, ở trên hoặc ngoài khu vực gạt bóng.
13.2a Để cờ trong hố

(1) Người chơi có thể để cờ trong hố. Người chơi có thể thực hiện cú đánh với cờ trong hố cờ, theo đó bóng đang chuyển động có khả năng chạm cờ.Người chơi phải quyết định việc này trước khi thực hiện cú đánh, bằng cách:

 • Để cờ trong hố cờ ở vị trí trước đó hoặc di chuyển nó vào giữa hố cờ và để nó ở đó, hoặc
 • Cắm cờ đã được bỏ ra ngoài vào lại hố cờ.

Trong mỗi trường hợp:

 • Người chơi không được tạo lợi thế bằng cách cố tình di chuyển cờ đến vị trí không phải ở giữa hố cờ.
 • Nếu người chơi làm thế và sau đó bóng đang chuyển động chạm cờ, họ sẽ nhận hình phạt chung.

(2) Không bị phạt nếu bóng chạm cờ để trong hố. Nếu người chơi thực hiện cú đánh với cờ còn trong hố cờ và sau đó bóng đang chuyển động chạm cờ:

 • Không bị phạt (trừ khi được quy định ở (1)), và
 • Bóng phải được đánh từ nơi nó nằm.

(3) Hạn chế của việc người chơi di chuyển hoặc bỏ cờ ra khỏi hố khi bóng đang chuyển động. Sau khi thực hiện cú đánh với cờ còn trong hố cờ:

 • Người chơi và caddie của họ không được cố tình di chuyển hoặc bỏ cờ ra khỏi hố để gây ảnh hưởng đến nơi mà bóng đang chuyển động của người chơi có thể đến nằm yên (như là tránh cho bóng chạm cờ). Nếu làm thế, người chơi sẽ nhận hình phạt chung.
 • Tuy nhiên, sẽ không bị phạt nếu người chơi di chuyển hoặc nhấc cờ khỏi hố vì một lý do khác, như là khi họ có cơ sở hợp lý để tin rằng bóng đang chuyển động sẽ không chạm cờ trước khi đến nằm yên.

(4) Hạn chế của việc người chơi khác di chuyển hoặc bỏ cờ ra khỏi hố khi người chơi đã quyết định để cờ trong hố. Khi người chơi đã để cờ trong hố cờ và không ủy quyền cho ai giữ cờ (xem Luật 13.2b(1)), người chơi khác không được cố tình di chuyển hoặc bỏ cờ ra khỏi hố để gây ảnh hưởng đến nơi mà bóng đang chuyển động của người chơi có thể đến nằm yên.

 • Nếu người chơi khác hoặc caddie của họ làm thế trước hoặc trong lúc cú đánh đang được thực hiện và người chơi thực hiện cú đánh mà không biết việc đó, hoặc làm thế trong lúc bóng của người chơi đang chuyển động sau cú đánh, người chơi kia sẽ nhận hình phạt chung.
 • Tuy nhiên, sẽ không bị phạt nếu người chơi kia hoặc caddie của họ di chuyển hoặc bỏ cờ ra khỏi hố vì một lý do khác, như là khi họ:
  • Có cơ sở hợp lý để tin rằng bóng đang chuyển động của người chơi sẽ không chạm cờ trước khi đến nằm yên, hoặc
  • Không biết là người chơi sắp đánh hoặc bóng của người chơi đang chuyển động.

Xem Luật 22.2 (Trong thể thức Foursomes, một trong hai đồng đội có thể đại diện cho phe và hành động của đồng đội được xem như là hành động của người chơi); 23.5 (Trong thể thức Four-Ball, một trong hai đồng đội có thể đại diện cho phe và hành động của đồng đội liên quan đến bóng hoặc trang thiết bị của người chơi được xem như là hành động của người chơi).

13.2b Bỏ cờ ra khỏi hố

(1) Người chơi có thể bỏ cờ ra khỏi hố. Người chơi có thể thực hiện cú đánh với cờ được bỏ ra khỏi hố cờ, để bóng đang chuyển động của họ sẽ không chạm cờ trong hố cờ.Người chơi phải quyết định việc này trước khi thực hiện cú đánh, bằng cách:

 • Bỏ cờ ra khỏi hố cờ trước khi đánh bóng, hoặc
 • Ủy quyền cho người khác giữ cờ, nghĩa là:
  • Giữ cờ ở trong, trên hoặc bên cạnh hố cờ trước khi cú đánh được thực hiện để chỉ cho người chơi vị trí của hố cờ đó, và
  • Rồi bỏ cờ ra khỏi hố trong hoặc sau khi cú đánh được thực hiện.

Người chơi được xem như đã ủy quyền việc giữ cờ nếu:

 • Caddie của người chơi đang giữ cờ ở trong, trên hoặc bên cạnh hố cờ hoặc đang đứng ngay bên cạnh hố cờ khi cú đánh được thực hiện, cho dù người chơi không biết là caddie đang làm thế,
 • Người chơi yêu cầu một người khác giữ cờ và người kia làm thế, hoặc
 • Người chơi thấy một người khác đang giữ cờ ở trong, trên hoặc bên cạnh hố cờ hoặc đang đứng ngay bên cạnh hố cờ, và người chơi thực hiện cú đánh mà không yêu cầu người kia rời đi hoặc để lại cờ trong hố cờ.

(2) Làm gì nếu bóng chạm cờ hoặc người đang giữ cờ. Nếu bóng đang chuyển động của người chơi chạm cờ mà người chơi đã quyết định bỏ ra khỏi hố theo (1), hoặc chạm người đang giữ cờ (hoặc bất kỳ vật gì người đó đang giữ), sẽ phụ thuộc vào việc đó là vô tình hoặc cố tình:

 • Bóng vô tình chạm cờ hoặc người bỏ cờ ra khỏi hố hoặc đang giữ nó. Nếu bóng đang chuyển động của người chơi vô tình chạm cờ hoặc người bỏ cờ ra khỏi hố hoặc đang giữ nó (hoặc bất kỳ vật gì người đó đang cầm), sẽ không bị phạt và bóng phải được đánh từ nơi nó nằm.
 • Bóng bị cố tình làm chệch hướng hoặc dừng lại bởi người đang giữ cờ. Nếu người đang giữ cờ cố tình làm chệch hướng hoặc dừng bóng đang chuyển động của người chơi, Luật 11.2c sẽ được áp dụng:
  • Vị trí đánh bóng. Người chơi không được đánh bóng từ nơi nó nằm mà phải thực hiện giải thoát theo Luật 11.2c.
  • Khi nào sẽ bị phạt. Nếu người cố tình làm chệch hướng hoặc dừng bóng là một người chơi hoặc caddie của họ, người chơi đó sẽ nhận hình phạt chung vì vi phạm Luật 11.2.

Đối với luật này, “cố tình làm chệch hướng hoặc dừng lại” có nghĩa giống như trong Luật 11.2c, và bao gồm cả việc bóng đang chuyển động của người chơi chạm:

 • Cờ đã được bỏ ra khỏi hố mà được cố tình bố trí hoặc để ở vị trí đặc biệt trên mặt đất để nó có thể làm chệch hướng hoặc dừng bóng,
 • Cờ đang được giữ mà người giữ cờ cố tình không rút ra khỏi hố cờ hoặc không di chuyển ra khỏi đường đi của bóng, hoặc
 • Người giữ hoặc bỏ cờ khỏi hố (hoặc bất kỳ vật gì người đó đang cầm), khi họ cố tình không di chuyển ra khỏi đường đi của bóng.

Ngoại lệ – Hạn chế của việc cố tình di chuyển cờ để gây ảnh hưởng đến bóng đang chuyển động (Luật 11.3).Xem Luật 22.2 (Trong thể thức Foursomes, một trong hai đồng đội có thể đại diện cho phe và hành động của đồng đội được xem như là hành động của người chơi); 23.5 (Trong thể thức Four-Ball, một trong hai đồng đội có thể đại diện cho phe và hành động của đồng đội liên quan đến bóng hoặc trang thiết bị của người chơi được xem như là hành động của người chơi).

13.2c Bóng nằm yên tựa vào cờ trong hố

Nếu bóng của người chơi đến nằm yên tựa vào cờ đang ở trong hố cờ:

 • Nếu bất kỳ phần nào của bóng ở bên trong hố cờ nằm thấp hơn bề mặt của khu vực gạt bóng, bóng được xem như đã vào hố cho dù toàn bộ bóng không nằm thấp hơn bề mặt đó.
 • Nếu không có phần nào của bóng ở bên trong hố cờ nằm thấp hơn bề mặt của khu vực gạt bóng:
  • Bóng chưa vào hố và phải được đánh từ nơi nó nằm.
  • Nếu cờ được bỏ ra và bóng di chuyển (rơi vào hố cờ hoặc di chuyển ra xa hố cờ), sẽ không bị phạt và bóng phải được đặt lại trên miệng hố cờ (xem Luật 14.2).

Hình phạt khi đánh bóng sai vị trí vi phạm Luật 13.2c: Hình phạt chung theo Luật 14.7a.Trong đấu gậy, người chơi bị truất quyền thi đấu nếu họ không kết thúc hố theo yêu cầu của Luật 3.3c.

13.3 Bóng lơ lửng trên miệng hố
13.3a Thời gian chờ để xem bóng đang lơ lửng trên miệng hố có rơi vào hố không

Nếu bất kỳ phần nào của bóng nằm lơ lửng trên miệng hố cờ:

 • Người chơi được cho phép một khoảng thời gian hợp lý để đi đến hố cờ và thêm mười giây (thời gian chờ) để xem bóng có rơi vào hố cờ không.
 • Nếu bóng rơi vào hố cờ trong khoảng thời gian chờ này, người chơi đã kết thúc hố với cú đánh trước đó.
 • Nếu bóng không rơi vào hố cờ trong khoảng thời gian chờ này:
  • Bóng được xem như đã nằm yên.
  • Nếu sau đó bóng rơi vào hố cờ trước khi được đánh, người chơi đã kết thúc hố với cú đánh trước đó, nhưng phải cộng một gậy phạt vào điểm số của hố đó.
13.3b Làm gì nếu bóng đang lơ lửng trên miệng hố bị nhấc hoặc di chuyển trước khi thời gian chờ kết thúc

Nếu bóng đang lơ lửng trên miệng hố cờ bị nhấc hoặc di chuyển, trừ bởi yếu tố tự nhiên, trước khi thời gian chờ theo Luật 13.3a kết thúc, bóng được xem như đã nằm yên:

 • Bóng phải được đặt lại trên miệng hố cờ (xem Luật 14.2), và
 • Thời gian chờ theo Luật 13.3a không còn được áp dụng nữa. (Xem Luật 9.3 để biết phải làm gì nếu bóng sau khi được đặt lại bị di chuyển bởi yếu tố tự nhiên.)

Nếu đối thủ trong đấu đối kháng hoặc một người chơi khác trong đấu gậy cố tình nhấc hoặc di chuyển bóng của người chơi đang lơ lửng trên miệng hố cờ trước khi thời gian chờ kết thúc:

 • Trong đấu đối kháng, bóng của người chơi được xem như đã vào hố từ cú đánh trước đó, và đối thủ sẽ không bị phạt theo Luật 11.2b.
 • Trong đấu gậy, người chơi nhấc hoặc di chuyển bóng sẽ nhận hình phạt chung (hai gậy phạt). Bóng phải được đặt lại trên miệng hố cờ (xem Luật 14.2).

 

Theo: https://www.randa.org/