LUẬT GOLF – 22 Thể thức Foursomes (Đánh luân phiên)

Mục đích của luật: Luật 22 quy định thể thức Foursomes (trong đấu đối kháng hoặc đấu gậy), theo đó hai đồng đội thi đấu chung một phe luân phiên đánh một bóng. Luật cho thể thức này về cơ bản giống với đấu cá nhân, trừ việc yêu cầu các đồng đội phải luân phiên phát bóng để bắt đầu hố và luân phiên đánh bóng cho đến khi kết thúc hố.
22 Thể thức Foursomes (Đánh luân phiên)
22.1 Tổng quan về thể thức Foursomes
Foursomes (còn gọi là Đánh luân phiên) là thể thức chơi liên quan đến các đồng đội (trong đấu đối kháng hoặc đấu gậy) theo đó hai đồng đội thi đấu chung phe luân phiên đánh một bóng ở mỗi hố.Luật 1-20 được áp dụng cho thể thức chơi này (với phe đánh một bóng được xem giống như một người chơi cá nhân), với các điều chỉnh ở luật này.Một biến thể khác của thể thức này là một dạng đấu đối kháng gọi là Threesomes, theo đó một người chơi thi đấu với một phe có hai đồng đội luân phiên đánh bóng theo luật này.
22.2 Mỗi đồng đội có thể đại diện cho phe

Do hai đồng đội thi đấu chung phe chỉ đánh một bóng:

  • Mỗi đồng đội có thể có bất kỳ hành động được phép nào cho phe trước khi cú đánh được thực hiện, như là đánh dấu vị trí bóng và nhấc, đặt lạithả và đặt bóng, không quan trọng lượt đánh tiếp theo cho phe là của đồng đội nào.
  • Đồng đội và caddie của họ có thể hỗ trợ người đồng đội còn lại bằng bất kỳ cách nào mà caddie của đồng đội kia được phép làm (như là cho và được yêu cầu cho lời khuyên và có các hành động khác được cho phép theo Luật 10)nhưng không được có các trợ giúp mà caddie của đồng đội kia không được phép có theo luật.
  • Bất kỳ hành động hoặc vi phạm luật nào bởi một trong hai đồng đội hoặc caddie của một trong hai người sẽ được áp dụng cho phe đó.

Trong đấu gậy, chỉ cần một trong hai đồng đội xác nhận kết quả của phe trên bảng điểm (xem Luật 3.3b).

22.3 Phe phải luân phiên đánh bóng

Ở mỗi hố, các đồng đội phải thực hiện cú đánh cho phe theo thứ tự luân phiên:

  • Các đồng đội phải luân phiên đánh trước cho phe từ khu vực phát bóng của mỗi hố.
  • Sau cú đánh đầu tiên của phe từ khu vực phát bóng của một hố, các đồng đội phải luân phiên đánh bóng cho đến khi hoàn thành hố đó.
  • Nếu một cú đánh bị hủy, được đánh lại hoặc không được tính theo bất kỳ luật nào (trừ khi cú đánh được thực hiện sai thứ tự vi phạm luật này), chính đồng đội đã thực hiện cú đánh đó phải thực hiện cú đánh tiếp theo cho phe.
  • Nếu phe quyết định đánh bóng dự phòngđồng đội có lượt đánh tiếp theo của phe phải thực hiện cú đánh đó.

Các gậy phạt của phe sẽ không ảnh hưởng đến thứ tự đánh bóng luân phiên của các đồng đội.Hình phạt do đánh bóng sai thứ tự vi phạm Luật 22.3: Hình phạt chung.Trong đấu gậyphe phải sửa lỗi:

  • Đồng đội đúng lượt phải thực hiện cú đánh từ nơi phe đã thực hiện cú đánh đầu tiên sai thứ tự (xem Luật 14.6).
  • Cú đánh sai lượt và tất cả các cú đánh sau đó trước khi sửa lỗi (gồm các cú đánh và gậy phạt chỉ từ việc đánh bóng đó) sẽ không được tính.
  • Nếu phe không sửa lỗi trước khi thực hiện cú đánh để bắt đầu một hố khác, hoặc đối với hố cuối cùng của vòng đấu, trước khi nộp bảng điểmphe đó sẽ bị truất quyền thi đấu.
22.4 Bắt đầu vòng đấu
22.4a Đồng đội đánh trước
Phe có thể chọn một đồng đội để đánh trước từ khu vực phát bóng đầu tiên khi bắt đầu vòng đấu, trừ khi Điều lệ thi đấu quy định đồng đội nào phải đánh trước. Vòng đấu của phe bắt đầu khi người đồng đội nói trên thực hiện cú đánh để bắt đầu hố đầu tiên của phe.
22.4b Giờ xuất phát và vị trí xuất phát
Luật 5.3a sẽ được áp dụng khác nhau cho mỗi đồng đội, tùy vào việc ai sẽ đánh trước cho phe đó:Người đồng đội đánh đầu tiên phải sẵn sàng đánh vào thời điểm xuất phát và ở vị trí xuất phát, và phải bắt đầu đúng giờ (và không sớm hơn).Người đồng đội đánh tiếp theo phải có mặt vào thời điểm xuất phát ở vị trí xuất phát hoặc ở gần nơi mà bóng dự kiến sẽ đến nằm yên sau cú đánh đầu tiên từ khu vực phát bóng.Nếu không đồng đội nào có mặt theo cách trên, phe sẽ vi phạm Luật 5.3a.
22.5 Đồng đội có thể dùng chung gậy
Luật 4.1b(2) được điều chỉnh để cho phép các đồng đội có thể dùng chung gậy, miễn là tổng số gậy họ có cùng nhau không nhiều hơn 14.
22.6 Hạn chế trong việc người chơi đứng sau đồng đội khi thực hiện cú đánh
Ngoài các hạn chế ở Luật 10.2b(4), người chơi không được đứng trên hoặc gần đường nối dài của hướng đánh về phía sau bóng khi đồng đội của họ đang thực hiện cú đánh để tìm hiểu thông tin cho cú đánh tiếp theo của phe.Hình phạt khi vi phạm Luật 22.6: Hình phạt chung.

 

Theo: https://www.randa.org/