LUẬT GOLF – 14 Quy Trình Xử Lý Bóng: Đánh Dấu, Nhấc Và Làm Sạch Bóng; Đặt Lại Bóng; Thả Bóng Trong Khu Vực Giải Thoát; Đánh Bóng Sai Vị Trí

Mục Đích Của Luật: Luật 14 quy định khi nào và làm thế nào người chơi có thể đánh dấu vị trí bóng đang nằm yên và nhấc và làm sạch bóng và làm sao để đưa bóng quay lại trong cuộc để bóng có thể được đánh đúng vị trí.

 • Khi bóng đã bị nhấc hoặc di chuyển cần được đặt lại, chính bóng đó phải được đặt lại ở vị trí ban đầu của nó.
 • Khi thực hiện giải thoát không phạt hoặc có phạt, một bóng được thay thế hoặc bóng gốc phải được thả trong một khu vực giải thoát cụ thể.

Lỗi trong lúc thực hiện quy trình trên có thể được sửa mà không bị phạt trước khi bóng được đánh, tuy nhiên người chơi sẽ bị phạt nếu họ đánh bóng sai vị trí.

14 Quy Trình Xử Lý Bóng: Đánh Dấu, Nhấc Và Làm Sạch Bóng; Đặt Lại Bóng; Thả Bóng Trong Khu Vực Giải Thoát; Đánh Bóng Sai Vị Trí
14.1 Đánh dấu, nhấc và làm sạch bóng
Luật này được áp dụng cho việc cố tình nhấc bóng đang nằm yên của người chơi. Điều này (cố tình nhấc bóng) có thể được thực hiện bằng bất kỳ cách nào, bao gồm việc cầm bóng lên bằng tay, xoay bóng hoặc cố tình làm nó di chuyển khỏi vị trí.
14.1a Vị trí bóng sẽ được nhấc và đặt lại phải được đánh dấu

Trước khi nhấc bóng theo một luật mà luật đó yêu cầu bóng phải được đặt lại ở vị trí ban đầu của nó, người chơi phải đánh dấu vị trí bóng, nghĩa là:

 • Đặt một vật-đánh-dấu-bóng ở ngay phía sau hoặc ngay cạnh bóng, hoặc
 • Giữ một cây gậy trên mặt đất ở ngay phía sau hoặc ngay cạnh bóng.

Nếu vị trí bóng được đánh dấu bằng một vật-đánh-dấu-bóng, sau khi đặt lại bóng người chơi phải bỏ vật-đánh-dấu-bóng đó đi trước khi thực hiện cú đánh.Nếu người chơi nhấc bóng mà không đánh dấu vị trí của nó, đánh dấu vị trí sai cách hoặc thực hiện cú đánh với vật-đánh-dấu-bóng vẫn còn tại chỗ (chưa được bỏ đi), người chơi sẽ nhận một gậy phạt.Khi nhấc bóng để thực hiện giải thoát theo một luật nào đó, người chơi không cần đánh dấu vị trí trước khi nhấc bóng.

14.1b Ai có thể nhấc bóng

Bóng của người chơi chỉ có thể được nhấc bởi:

 • Người chơi, hoặc
 • Một người mà người chơi ủy quyền, nhưng việc ủy quyền đó phải được thực hiện mỗi lần trước khi bóng được nhấc chứ không được ủy quyền một lần cho toàn bộ vòng đấu.

Ngoại lệ – Caddie có thể nhấc bóng của người chơi mà không cần ủy quyền: Caddie có thể nhấc bóng của người chơi mà không cần ủy quyền khi:

 • Bóng của người chơi nằm trên khu vực gạt bóng, hoặc
 • Có thể kết luận một cách hợp lý (như là từ hành động hoặc lời nói) là người chơi sẽ thực hiện giải thoát theo luật.

Nếu caddie nhấc bóng khi không được phép, người chơi sẽ nhận một gậy phạt (xem Luật 9.4).Xem Luật 25.2g25.4a và 25.5d (Đối với người chơi với một số khuyết tật, Luật 14.1b được điều chỉnh để cho phép một người phụ tá nhấc bóng của người chơi trên khu vực gạt bóng mà không cần ủy quyền).

Caddie Lifting Ball on Putting Green
14.1c Làm sạch bóng

Bóng được nhấc từ khu vực gạt bóng luôn có thể được làm sạch (xem Luật 13.1b).Bóng được nhấc từ nơi khác luôn có thể được làm sạch trừ khi nó được nhấc:

 • Để kiểm tra xem có bị cắt hoặc nứt. Không được phép làm sạch (xem Luật 4.2c(1)).
 • Để xác định bóng. Được phép làm sạch đến mức độ cần thiết để xác định bóng (xem Luật 7.3).
 • Vì ảnh hưởng đến cuộc chơi. Không được phép làm sạch (xem Luật 15.3b(2)).
 • Để kiểm tra nếu nằm trong điều kiện được giải thoát. Không được phép làm sạch, trừ khi người chơi sau đó thực hiện giải thoát theo một luật nào đó (xem Luật 16.4).

Nếu người chơi làm sạch bóng của họ khi không được phép theo luật này, họ sẽ nhận một gậy phạt và phải đặt lại bóng đó nếu nó đã được nhấc.Xem Luật 22.2 (Trong thể thức Foursomes, một trong hai đồng đội có thể đại diện cho phe và hành động của đồng đội được xem như là hành động của người chơi); 23.5 (Trong thể thức Four-Ball, một trong hai đồng đội có thể đại diện cho phe và hành động của đồng đội liên quan đến bóng hoặc trang thiết bị của người chơi được xem như là hành động của người chơi).

14.2 Đặt lại bóng
Luật này được áp dụng khi bóng bị nhấc hoặc di chuyển và luật yêu cầu bóng phải được đặt lại.
14.2a Phải sử dụng bóng gốc

Phải sử dụng bóng gốc khi đặt lại bóng.Ngoại lệ – Có thể sử dụng bóng khác khi:

 • Bóng gốc không thể được thu hồi với nỗ lực hợp lý và trong vài giây, miễn là người chơi không cố tình làm cho bóng đó không thể thu hồi được,
 • Bóng gốc bị cắt hoặc nứt (xem Luật 4.2c),
 • Cuộc chơi được tiếp tục sau khi đã được dừng (xem Luật 5.7d), hoặc
 • Bóng gốc đã bị đánh bởi một người chơi khác như là bóng sai (xem Luật 6.3c(2)).
14.2b Ai phải đặt lại bóng và phải đặt lại bóng thế nào

(1) Ai phải đặt lại bóng. Bóng của người chơi phải được đặt lại chỉ bởi:

 • Người chơi, hoặc
 • Một người đã nhấc bóng đó hoặc làm bóng đó di chuyển.

Nếu người chơi đánh bóng được đặt lại bởi một người không được phép, người chơi sẽ nhận một gậy phạt.Xem Luật 25.2h25.3c và 25.4a (Đối với người chơi với một số khuyết tật, Luật 14.2b được điều chỉnh để cho phép được ủy quyền một lần cho một người khác được đặt hoặc đặt lại bóng của người chơi).(2) Phải đặt lại bóng thế nào. Bóng phải được đặt lại bằng cách đặt nó xuống bằng tay ở vị trí được yêu cầu và buông nó ra để nó có thể nằm yên ở đó.Nếu người chơi đánh bóng được đặt lại không đúng cách nhưng đúng chỗ, người chơi sẽ nhận một gậy phạt.

Caddie Lifting Ball on Putting Green
14.2c Vị trí đặt lại bóng

Bóng phải được đặt lại ở vị trí ban đầu của nó (nếu không biết thì phải ước lượng), trừ khi bóng phải được đặt lại ở vị trí khác theo Luật 14.2d(2) và 14.2e hoặc khi người chơi thực hiện giải thoát theo một luật nào đó.Nếu bóng đã nằm yên ở trên, dưới hoặc tựa vào bất kỳ vật cản cố địnhvật thể thuộc sânvật thể xác định ranh giới sân hoặc vật thể tự nhiên đang mọc hoặc bám chặt nào:

 • “Vị trí” của bóng bao gồm vị trí theo phương thẳng đứng của nó so với mặt đất.
 • Nghĩa là bóng phải được đặt lại ở vị trí ban đầu của nó ở trên, dưới hoặc tựa vào vật thể đó.

Nếu bất kỳ vật thể tự nhiên rời nào bị di dời do việc nhấc hoặc di chuyển bóng hoặc trước khi bóng được đặt lại, không cần đặt chúng lại.Đối với các hạn chế trong việc loại bỏ vật thể tự nhiên rời trước khi đặt lại bóng đã được nhấc hoặc di chuyển, xem Ngoại lệ 1, Luật 15.1a.

Replacing Ball When Original Spot Not Known
14.2d Đặt lại bóng ở đâu khi thế nằm ban đầu bị thay đổi

Nếu thế nằm của một bóng, mà đã được nhấc hoặc di chuyển và phải được đặt lại, bị thay đổi, người chơi phải đặt lại bóng theo cách sau:(1) Bóng ở trong cát. Khi bóng nằm trong cát trong bẫy cát hoặc cát ở bất kỳ đâu trên sân:

 • Khi đặt lại bóng ở vị trí ban đầu của nó (nếu không biết thì phải ước lượng) (xem Luật 14.2c), người chơi phải tái tạo thế nằm ban đầu tốt nhất có thể.
 • Khi tái tạo thế nằm, người chơi có thể để một phần nhỏ của bóng có thể nhìn thấy được nếu trước đó bóng đã bị phủ bởi cát.

Nếu người chơi đánh bóng đúng vị trí nhưng không tái tạo thế nằm của bóng, vi phạm luật này, người chơi sẽ nhận hình phạt chung.(2) Bóng ở bất kỳ đâu, trừ trong cát. Khi bóng nằm ở bất kỳ đâu trừ trong cát, người chơi phải đặt lại bóng bằng cách đặt nó ở điểm gần nhất có thế nằm tương tự với thế nằm ban đầu mà ở:

 • Trong vòng một chiều-dài-gậy-đo từ vị trí ban đầu của nó (nếu không biết thì phải ước lượng) (xem Luật 14.2c),
 • Không gần hố cờ hơn, và
 • Trong cùng khu vực sân với điểm đó.

Nếu người chơi biết thế nằm ban đầu bị thay đổi nhưng không biết thế nằm ban đầu như thế nào, người chơi phải ước lượng thế nằm ban đầu và đặt lại bóng theo (1) và (2).Ngoại lệ – Đối với thế nằm bị thay đổi khi cuộc chơi bị dừng và bóng đã được nhấc, xem Luật 5.7d.

14.2e Làm gì nếu bóng được đặt lại không nằm yên ở vị trí ban đầu

Nếu người chơi đặt lại bóng nhưng nó không nằm yên ở vị trí ban đầu của nó, người chơi phải thử lần thứ hai.Nếu bóng vẫn không nằm yên ở điểm đó, người chơi phải đặt lại bóng bằng cách đặt nó ở điểm gần nhất nơi bóng có thể nằm yên, nhưng với các hạn chế sau, phụ thuộc vào vị trí ban đầu của nó:

 • Điểm đó phải không gần hố cờ hơn.
 • Vị trí ban đầu trong khu vực chung. Điểm gần nhất phải ở trong khu vực chung.
 • Vị trí ban đầu trong bẫy cát hoặc khu vực phạt. Điểm gần nhất phải ở trong cùng bẫy cát hoặc khu vực phạt đó.
 • Vị trí ban đầu trên khu vực gạt bóng. Điểm gần nhất phải ở trên khu vực gạt bóng hoặc trong khu vực chung.

Hình phạt khi đánh bóng sai vị trí vi phạm Luật 14.2: Hình phạt chung theo Luật 14.7a.Xem Luật 22.2 (Trong thể thức Foursomes, một trong hai đồng đội có thể đại diện cho phe và hành động của đồng đội được xem như là hành động của người chơi); 23.5 (Trong thể thức Four-Ball, một trong hai đồng đội có thể đại diện cho phe và hành động của đồng đội liên quan đến bóng hoặc trang thiết bị của người chơi được xem như là hành động của người chơi).

14.3 Thả bóng trong khu vực giải thoát
Luật này được áp dụng khi người chơi phải thả bóng khi thực hiện giải thoát theo luật, bao gồm khi người chơi phải hoàn thành việc giải thoát bằng cách đặt bóng theo Luật 14.3c(2).Nếu người chơi cải thiện khu vực giải thoát trước hoặc trong lúc thả bóng, xem Luật 8.1.
14.3a Có thể sử dụng bóng gốc hoặc một bóng khác

Người chơi có thể sử dụng bóng gốc hoặc một bóng khác.Có nghĩa là người chơi có thể sử dụng bất kỳ bóng nào mỗi lần họ thả hoặc đặt bóng theo luật này.

Substitution of Ball Always Allowed When Taking Relief
14.3b Phải thả bóng đúng cách
Người chơi phải thả bóng đúng cách, nghĩa là phải thỏa tất cả yêu cầu của (1), (2) và (3):
(1) Người chơi phải thả bóng. Chỉ người chơi mới được phép thả bóng. Caddie của người chơi hoặc bất kỳ người nào khác đều không thể thả bóng.Xem Luật 25.2h25.3c và 25.4a (Đối với người chơi với một số khuyết tật, Luật 14.3b(1) được điều chỉnh để cho phép ủy quyền một lần cho một người khác thả bóng cho người chơi).

(2) Bóng phải được thả thẳng xuống từ độ cao ngang gối mà không chạm vào người chơi hoặc trang thiết bị. Người chơi phải buông bóng ra từ độ cao ngang gối để bóng:

 • Rơi thẳng xuống, không phải do người chơi ném, xoay hoặc lăn bóng hoặc sử dụng một động tác khác để có thể gây ảnh hưởng đến nơi bóng sẽ đến nằm yên, và
 • Không chạm vào bất kỳ bộ phận nào của cơ thể hoặc trang thiết bị của người chơi trước khi chạm đất.

“Độ cao ngang gối” là độ cao của đầu gối người chơi khi đứng thẳng.Xem Luật 25.6b (Hướng dẫn về việc áp dụng Luật 14.3(2) cho người chơi với một số khuyết tật).

(3) Bóng phải được thả bên trong khu vực giải thoát (hoặc trên đường thẳng kéo lùi). Bóng phải được thả bên trong khu vực giải thoát. Người chơi có thể đứng bên trong hoặc bên ngoài khu vực giải thoát khi thả bóng. Tuy nhiên, khi thực hiện giải thoát trên-đường-thẳng-kéo-lùi-về-sau (xem Luật 16.1c(2)17.1d(2)19.2b và 19.3b), bóng phải được thả trên đường thẳng được quy định bởi luật đó và vị trí bóng chạm đất sau khi thả sẽ tạo ra một khu vực giải thoát.(4) Làm gì nếu bóng được thả không đúng cách. Nếu bóng được thả không đúng cách vi phạm một hoặc nhiều yêu cầu của (1), (2) hoặc (3):

 • Người chơi phải thả bóng lại đúng cách, và không có giới hạn về số lần người chơi phải làm thế.
 • Bóng được thả sai cách không được tính là một trong hai lần thả theo yêu cầu trước khi bóng phải được đặt theo Luật 14.3c(2).

Nếu người chơi không thả bóng lại mà thực hiện cú đánh từ nơi bóng đến nằm yên sau khi được thả sai cách:

 • Nếu bóng được đánh từ bên trong khu vực giải thoát, người chơi sẽ nhận một gậy phạt (nhưng đã không đánh bóng sai vị trí theo Luật 14.7a).
 • Tuy nhiên, nếu bóng được đánh từ bên ngoài khu vực giải thoát, hoặc sau khi bóng được đặt thay vì thả như yêu cầu (không quan trọng nơi bóng được đánh), người chơi sẽ nhận hình phạt chung.
14.3c Bóng được thả đúng cách phải đến nằm yên bên trong khu vực giải thoát

Luật này chỉ được áp dụng khi bóng được thả đúng cách theo Luật 14.3b.

(1) Người chơi đã hoàn thành việc giải thoát khi bóng được thả đúng cách đến nằm yên bên trong khu vực giải thoát. Bóng phải đến nằm yên bên trong khu vực giải thoát.Cho dù bóng, sau khi chạm đất, chạm bất kỳ người (bao gồm chính người chơi), trang thiết bị hoặc tác động bên ngoài nào trước khi nằm yên:

 • Nếu bóng đến nằm yên bên trong khu vực giải thoát, người chơi đã hoàn thành việc giải thoát và phải đánh bóng từ nơi nó nằm.
 • Nếu bóng đến nằm yên bên ngoài khu vực giải thoát, người chơi phải sử dụng quy trình ở Luật 14.3c(2).

Trong mỗi trường hợp, không ai bị phạt nếu bóng được thả đúng cách vô tình chạm bất kỳ người (bao gồm chính người chơi), trang thiết bị hoặc tác động bên ngoài nào trước khi nằm yên.Ngoại lệ – Khi bóng được thả đúng cách bị cố tình làm chệch hướng hoặc dừng lại bởi người: Để biết cần phải làm gì khi bóng được thả bị cố tình làm chệch hướng hoặc dừng lại bởi bất kỳ người nào trước khi bóng nằm yên, xem Luật 14.3d.

(2) Làm gì nếu bóng được thả đúng cách đến nằm yên bên ngoài khu vực giải thoát. Nếu bóng đến nằm yên bên ngoài khu vực giải thoát, người chơi phải thả bóng lại đúng cách lần thứ hai.Nếu bóng đó cũng đến nằm yên bên ngoài khu vực giải thoát, người chơi phải hoàn thành việc giải thoát bằng cách đặt bóng theo quy trình đặt lại bóng của Luật 14.2b(2) và 14.2e:

 • Người chơi phải đặt bóng ở vị trí bóng chạm đất đầu tiên ở lần thả đúng cách thứ hai.
 • Nếu bóng được đặt không nằm yên ở vị trí đó, người chơi phải đặt bóng ở vị trí đó lần thứ hai.
 • Nếu bóng được đặt lần thứ hai cũng không nằm yên ở vị trí đó, người chơi phải đặt bóng ở vị trí gần nhất mà bóng sẽ nằm yên, với các hạn chế ở Luật 14.2e. Điều này có thể dẫn đến việc bóng được đặt bên ngoài khu vực giải thoát.
Where a Dropped Ball Must Come to Rest
14.3d Làm gì nếu bóng được thả đúng cách bị cố tình làm chệch hướng hoặc dừng lại bởi người

Đối với luật này, bóng sau khi được thả bị “cố tình làm chệch hướng hoặc dừng lại” khi:

 • Một người cố tình chạm vào bóng đang chuyển động sau khi nó chạm đất, hoặc
 • Bóng đang chuyển động chạm trang thiết bị, vật thể khác hoặc bất kỳ người nào (bao gồm chính người chơi và caddie của họ) mà người chơi cố tình bố trí hoặc để ở vị trí mà trang thiết bị, vật thể hoặc người đó có thể làm chệch hướng hoặc dừng bóng đang chuyển động.

Khi bóng được thả đúng cách bị cố tình làm chệch hướng hoặc dừng lại bởi bất kỳ người nào (bên trong hoặc bên ngoài khu vực giải thoát) trước khi nó nằm yên:

 • Người chơi phải thả bóng lại, theo quy trình của Luật 14.3b (có nghĩa là bóng bị cố tình làm chệch hướng hoặc dừng lại không được tính là một trong hai lần thả theo yêu cầu trước khi bóng được đặt theo Luật 14.3c(2)).
 • Nếu bóng bị cố tình làm chệch hướng hoặc dừng lại bởi bất kỳ người chơi nào hoặc caddie của họ, người chơi đó sẽ nhận hình phạt chung.

Ngoại lệ – Khi không có khả năng hợp lý là bóng sẽ đến nằm yên bên trong khu vực giải thoát: Nếu bóng được thả đúng cách bị cố tình làm chệch hướng hoặc dừng lại (bên trong hoặc bên ngoài khu vực giải thoát) khi không có khả năng hợp lý bóng đó sẽ đến nằm yên bên trong khu vực giải thoát:

 • Không ai bị phạt, và
 • Bóng vừa được thả được xem như đã đến nằm yên bên ngoài khu vực giải thoát và được tính là một trong hai lần thả theo yêu cầu trước khi bóng phải được đặt theo Luật 14.3c(2).

Hình phạt khi đánh bóng sai vị trí hoặc đánh bóng được đặt thay vì thả vi phạm Luật 14.3: Hình phạt chung theo Luật 14.7a.Xem Luật 22.2 (Trong thể thức Foursomes, một trong hai đồng đội có thể đại diện cho phe và hành động của đồng đội được xem như là hành động của người chơi); 23.5 (Trong thể thức Four-Ball, một trong hai đồng đội có thể đại diện cho phe và hành động của đồng đội liên quan đến bóng hoặc trang thiết bị của người chơi được xem như là hành động của người chơi).

14.4 Khi nào bóng của người chơi quay lại trong cuộc sau khi bóng gốc đã không còn trong cuộc

Khi bóng trong cuộc của người chơi bị nhấc khỏi sân, bị mất hoặc ra ngoài biên, bóng đó không còn trong cuộc nữa.Người chơi sẽ chỉ có lại bóng trong cuộc khi:

 • Người chơi đánh bóng gốc hoặc một bóng khác từ khu vực phát bóng, hoặc
 • Bóng gốc hoặc một bóng khác được đặt lạithả hoặc đặt trên sân với ý định để bóng đó trở thành bóng trong cuộc.

Nếu bóng được đưa lại vào sân bằng bất kỳ cách nào với ý định để nó để thành bóng trong cuộc, bóng đó sẽ là bóng trong cuộc cho dù nó đã:

 • Thay thế cho bóng gốc khi không được phép theo luật, hoặc
 • Được đặt lạithả hoặc đặt (1) sai vị trí, (2) sai cách hoặc (3) không đúng quy trình.

Bóng được đặt lại là bóng trong cuộc cho dù nếu vật-đánh-dấu-bóng, đang đánh dấu vị trí của bóng đó, chưa được nhặt lên.

14.5 Sửa lỗi khi thay thế, đặt lại, thả hoặc đặt bóng
14.5a Người chơi có thể sửa lỗi trước khi bóng được đánh

Khi người chơi đã thay thế bóng gốc bằng một bóng khác khi không được phép theo luật hoặc khi bóng trong cuộc của người chơi đã được đặt lạithả hoặc đặt (1) sai cách, (2) sai vị trí hoặc (3) không đúng quy trình:

 • Người chơi có thể sửa lỗi đó mà không bị phạt.
 • Tuy nhiên, chỉ được làm việc này trước khi bóng đó được đánh.
14.5b Khi nào người chơi có thể đổi sang áp dụng luật hoặc lựa chọn giải thoát khác khi sửa lỗi trong lúc thực hiện giải thoát
Khi sửa lỗi trong lúc thực hiện giải thoát, việc người chơi phải sử dụng cùng điều luật và lựa chọn giải thoát ban đầu hoặc có thể đổi qua điều luật hoặc lựa chọn giải thoát khác phụ thuộc vào bản chất của lỗi đó:
(1) Khi bóng được đưa vào trong cuộc đúng luật và được thả hoặc đặt đúng vị trí, nhưng luật yêu cầu bóng phải được thả hoặc đặt thêm lần nữa.
 • Khi sửa lỗi này, người chơi phải tiếp tục thực hiện giải thoát theo cùng điều luật và lựa chọn giải thoát của điều luật đó.
 • Ví dụ, nếu khi thực hiện giải thoát cho bóng không đánh được, người chơi đã sử dụng lựa chọn giải thoát ngang (Luật 19.2c) và bóng đã được thả bên trong khu vực giải thoát đúng nhưng (1) đã được thả không đúng cách (xem Luật 14.3b) hoặc (2) đã đến nằm yên bên ngoài khu vực giải thoát đó (xem Luật 14.3c), khi sửa lỗi này người chơi phải tiếp tục thực hiện giải thoát theo Luật 19.2 và phải sử dụng cùng lựa chọn giải thoát (giải thoát ngang theo Luật 19.2c).

(2) Khi bóng được đưa vào trong cuộc đúng luật nhưng được thả hoặc đặt sai vị trí.

 • Khi sửa lỗi này, người chơi phải tiếp tục thực hiện giải thoát theo cùng điều luật đó nhưng có thể sử dụng bất kỳ lựa chọn giải thoát nào của điều luật đó phù hợp với tình huống của họ.
 • Ví dụ, nếu khi thực hiện giải thoát cho bóng không đánh được, người chơi đã sử dụng lựa chọn giải thoát ngang (Luật 19.2c) nhưng do nhầm lẫn đã thả bóng bên ngoài khu vực giải thoát, khi sửa lỗi người chơi phải tiếp tục thực hiện giải thoát theo Luật 19.2 và có thể sử dụng bất kỳ lựa chọn giải thoát nào của luật đó.

(3) Khi bóng được đưa vào trong cuộc không đúng luật.

 • Khi sửa lỗi này, người chơi có thể áp dụng bất kỳ điều luật nào phù hợp với tình huống của họ.
 • Ví dụ, nếu người chơi do nhầm lẫn đã thực hiện giải thoát bóng không đánh được đối với bóng nằm trong khu vực phạt (mà Luật 19.1 không cho phép), người chơi phải sửa lỗi bằng cách đặt lại bóng (nếu bóng đã được nhấc) theo Luật 9.4, hoặc thực hiện giải thoát chịu phạt theo Luật 17 và có thể sử dụng bất kỳ lựa chọn nào theo điều luật đó phù hợp với tình huống của họ.
14.5c Không bị phạt đối với các hành động liên quan đến bóng gốc được thực hiện sau khi có lỗi
Khi người chơi sửa lỗi theo Luật 14.5a, bất kỳ hình phạt nào đối với các hành động được thực hiện sau khi có lỗi mà chỉ liên quan đến bóng gốc, như là vô tình làm bóng di chuyển (xem Luật 9.4b) hoặc cải thiện các điều kiện ảnh hưởng đến cú đánh đối với bóng gốc (xem Luật 8.1a), sẽ không được tính.Tuy nhiên, nếu chính các hành động đó cũng đồng thời dẫn đến hình phạt cho bóng đã được đưa vào trong cuộc để sửa lỗi (như khi các hành động đó đã cải thiện các điều kiện ảnh hưởng đến cú đánh đối với bóng đã được đưa vào trong cuộc, mà hiện đang là bóng trong cuộc), hình phạt sẽ được áp dụng cho bóng đang trong cuộc đó.Ngoại lệ – Hình phạt cho việc cố tình làm chệch hướng hoặc dừng bóng: Trong đấu gậy, nếu người chơi nhận hình phạt chung cho việc cố tình làm chệch hướng hoặc dừng bóng đang được thả của họ theo Luật 14.3d, hình phạt đó vẫn được giữ nguyên cho dù người chơi thả bóng lại một lần nữa theo quy trình của Luật 14.3b.
14.6 Thực hiện cú đánh tiếp theo từ vị trí của cú đánh trước đó

Luật này được áp dụng khi người chơi được yêu cầu hoặc được phép thực hiện cú đánh tiếp theo từ vị trí của cú đánh trước đó (như là khi thực hiện giải thoát gậy-và-khoảng-cách, hoặc khi đánh lại sau khi cú đánh bị hủy hoặc không được tính).

 • Cách mà người chơi phải đưa bóng vào trong cuộc phụ thuộc vào khu vực sân nơi cú đánh trước đó được thực hiện.
 • Trong tất cả các tình huống này, người chơi có thể sử dụng bóng gốc hoặc một bóng khác.
14.6a Cú đánh trước đó từ khu vực phát bóng
Bóng gốc hoặc một bóng khác phải được đánh từ bất kỳ đâu ở bên trong khu vực phát bóng (và có thể được đặt trên tee) theo Luật 6.2b.
14.6b Cú đánh trước đó từ khu vực chung, khu vực phạt hoặc bẫy cát

Bóng gốc hoặc một bóng khác phải được thả bên trong khu vực giải thoát sau (xem Luật 14.3):

 • Điểm tham chiếu: Vị trí của cú đánh trước đó (nếu không biết thì phải ước lượng).
 • Kích thước của khu vực giải thoát đo từ điểm tham chiếu: Một chiều-dài-gậy-đonhưng với các giới hạn sau:
 • Giới hạn của khu vực giải thoát:
  • Phải ở trong cùng khu vực sân với điểm tham chiếu, và
  • Phải không gần hố cờ hơn điểm tham chiếu.
14.6c Cú đánh trước đó từ khu vực gạt bóng

Bóng gốc hoặc một bóng khác phải được đặt ở vị trí của cú đánh trước đó (nếu không biết thì phải ước lượng) (xem Luật 14.2), theo quy trình đặt lại bóng của Luật 14.2b(2) và 14.2e.Hình phạt khi đánh bóng sai vị trí vi phạm Luật 14.6: Hình phạt chung theo Luật 14.7a.

14.7 Đánh bóng sai vị trí
14.7a Nơi bóng phải được đánh

Sau khi bắt đầu một hố:

 • Người chơi phải thực hiện mỗi cú đánh từ nơi mà bóng của họ đến nằm yên, trừ khi luật yêu cầu hoặc cho phép người chơi đánh bóng từ nơi khác (xem Luật 9.1).
 • Người chơi không được đánh bóng trong cuộc của họ sai vị trí.

Hình phạt khi đánh bóng sai vị trí vi phạm Luật 14.7a: Hình phạt chung.

14.7b Làm thế nào để hoàn thành hố sau khi đánh bóng sai vị trí trong đấu gậy

(1) Người chơi phải quyết định kết thúc hố với bóng được đánh sai vị trí hoặc sửa lỗi bằng cách đánh bóng đúng vị trí. Việc người chơi làm gì tiếp theo phụ thuộc vào việc đó (đánh sai vị trí) có phải là vi phạm nghiêm trọng hay không – nghĩa là người chơi có được lợi thế lớn khi đánh bóng sai vị trí hay không:

 • Không phải vi phạm nghiêm trọng. Người chơi phải hoàn thành hố với bóng được đánh sai vị trí mà không phải sửa lỗi.
 • Vi phạm nghiêm trọng.
  • Người chơi phải sửa lỗi bằng cách hoàn thành hố với bóng đánh đúng vị trí theo luật.
  • Nếu người chơi không sửa lỗi trước khi thực hiện cú đánh để bắt đầu một hố khác, hoặc đối với hố cuối cùng của vòng đấu, trước khi nộp bảng điểm, người chơi sẽ bị truất quyền thi đấu.
 • Làm gì nếu không chắc chắn vi phạm là nghiêm trọng. Người chơi nên hoàn thành hố với hai bóng, gồm bóng được đánh sai vị trí và một bóng thứ hai được đánh đúng vị trí theo luật.

(2) Người chơi đánh hai bóng phải báo cáo với Hội đồng. Nếu người chơi không chắc chắn rằng việc đánh bóng sai vị trí của họ là vi phạm nghiêm trọng và quyết định đánh bóng thứ hai để sửa lỗi:

 • Người chơi phải báo sự việc với Hội đồng trước khi nộp bảng điểm.
 • Phải làm điều này cho dù người chơi tin rằng kết quả của hai bóng là như nhau cũng như khi người chơi, sau khi đã chọn đánh bóng thứ hai, chọn không hoàn thành hố với cả hai bóng.

Nếu người chơi không báo cáo sự việc với Hội đồng, họ sẽ bị truất quyền thi đấu.(3) Khi người chơi đánh hai bóng, Hội đồng sẽ quyết định kết quả hố của người chơi. Kết quả hố của người chơi sẽ phụ thuộc vào việc Hội đồng quyết định có vi phạm nghiêm trọng khi đánh bóng gốc sai vị trí hay không:

 • Không phải vi phạm nghiêm trọng.
  • Kết quả với bóng đánh sai vị trí được tính, và người chơi sẽ nhận hình phạt chung theo Luật 14.7a (nghĩa là cộng hai gậy phạt vào kết quả của bóng đó).
  • Tất cả các cú đánh với bóng còn lại (gồm các cú đánh và gậy phạt chỉ từ việc đánh bóng đó) không được tính.
 • Vi phạm nghiêm trọng.
  • Kết quả của bóng đánh để sửa lỗi đánh sai vị trí được tính, và người chơi sẽ nhận hình phạt chung theo Luật 14.7a (nghĩa là cộng hai gậy phạt vào kết quả của bóng đó).
  • Cú đánh vào bóng gốc sai vị trí và các cú đánh khác với bóng này (gồm các cú đánh và gậy phạt chỉ từ việc đánh bóng đó) không được tính.
  • Nếu bóng được đánh để sửa lỗi cũng được đánh sai vị trí:
   • Nếu Hội đồng quyết định đó không phải là vi phạm nghiêm trọng, người chơi sẽ nhận hình phạt chung (thêm hai gậy phạt nữa) theo Luật 14.7a, với tổng cộng bốn gậy phạt được cộng vào kết quả của bóng đó (hai vì đánh bóng gốc sai vị trí và hai vì đánh bóng còn lại sai vị trí).
   • Nếu Hội đồng quyết định đó là vi phạm nghiêm trọng, người chơi sẽ bị truất quyền thi đấu.
Theo: https://www.randa.org/