LUẬT GOLF – 7 Tìm bóng: Tìm và xác định bóng

Mục đích của luật: Luật 7 cho phép người chơi có các hành động hợp lý để tìm bóng của họ đúng cách sau mỗi cú đánh.

 • Nhưng người chơi phải cẩn thận, vì sẽ bị phạt nếu người chơi có hành động quá mức và làm cải thiện các điều kiện ảnh hưởng đến cú đánh tiếp theo của họ.
 • Người chơi không bị phạt nếu bóng bị di chuyển một cách vô tình trong lúc đang tìm hoặc xác định nó, nhưng phải đặt lại bóng ở vị trí ban đầu của nó.
7 Tìm bóng: Tìm và xác định bóng
7.1 Làm thế nào để tìm bóng đúng cách
7.1a Người chơi có thể có các hành động hợp lý để tìm và xác định bóng

Người chơi có trách nhiệm tìm bóng trong cuộc của họ sau mỗi cú đánh.Người chơi có thể tìm bóng đúng cách bằng việc có các hành động hợp lý để tìm và xác định nó, như là:

 • Di dời cát và nước, và
 • Di dời hoặc uốn cong cỏ, cây, cành cây và các vật thể tự nhiên đang mọc hoặc bám chặt khác, và có thể bẻ gãy các vật đó, nhưng chỉ khi việc bẻ gãy đó là kết quả của các hành động hợp lý khác để tìm và xác định bóng.

Nếu việc thực hiện các hành động hợp lý nói trên, là một phần của việc tìm kiếm đúng cách, làm cải thiện các điều kiện ảnh hưởng đến cú đánh:

 • Không bị phạt theo Luật 8.1a nếu việc cải thiện là kết quả của việc tìm kiếm đúng cách.
 • Tuy nhiên, nếu việc cải thiện là kết quả của các hành động vượt quá mức hợp lý của việc tìm kiếm đúng cách, người chơi sẽ nhận hình phạt chung do vi phạm Luật 8.1a.

Khi đang tìm hoặc xác định bóng, người chơi có thể loại bỏ vật thể tự nhiên rời như được phép ở Luật 15.1 và có thể loại bỏ vật cản di dời được như được phép ở Luật 15.2.

7.1b Làm gì nếu cát, đang ảnh hưởng đến thế nằm của bóng, bị di chuyển khi đang tìm và xác định bóng
 • Người chơi phải tái tạo thế nằm ban đầu của bóng trong cát, nhưng có thể để một phần nhỏ của bóng có thể nhìn thấy được nếu trước đó bóng đã bị phủ bởi cát.
 • Nếu người chơi đánh bóng mà không tái tạo thế nằm ban đầu, người chơi sẽ nhận hình phạt chung.
7.2 Làm thế nào để xác định bóng

Bóng đang nằm yên của người chơi có thể được xác định bằng một trong các cách sau:

 • Bởi người chơi hoặc một người khác khi họ thấy bóng của người chơi đến nằm yên ở đó.
 • Bằng việc thấy dấu nhận dạng của người chơi trên bóng đó (xem Luật 6.3a)trừ khi cũng tìm được một bóng khác có cùng mã hiệu và dấu nhận dạng giống như của bóng của người chơi ở trong cùng khu vực đó.
 • Bằng việc tìm được một bóng có cùng mã hiệu, mẫu, số và tình trạng với bóng của người chơi trong khu vực mà bóng của người chơi có khả năng ở đó, trừ khi có một bóng khác, giống bóng của người chơi, cũng nằm trong cùng khu vực đó và không có cách nào để có thể xác định bóng nào là của người chơi.

Nếu không thể phân biệt bóng dự phòng của người chơi với bóng gốc của họ, xem Luật 18.3c(2).

7.3 Nhấc bóng để xác định

Nếu bóng có thể là của người chơi nhưng không thể được xác định từ nơi nó nằm:

 • Người chơi có thể nhấc bóng đó để xác định nó (gồm cả việc xoay bóng), tuy nhiên:
 • Phải đánh dấu vị trí của bóng trước, và không được làm sạch bóng hơn mức cần thiết để xác định nó (trừ trên khu vực gạt bóng) (xem Luật 14.1).

Nếu bóng được nhấc là của chính người chơi hoặc một người chơi khác, nó phải được đặt lại ở vị trí ban đầu của nó (xem Luật 14.2).Nếu người chơi nhấc bóng của họ theo luật này khi không cần thiết để xác định nó (trừ trên khu vực gạt bóng nơi người chơi có thể nhấc bóng theo Luật 13.1b), không đánh dấu vị trí bóng trước khi nhấc hoặc làm sạch bóng khi không được phép, người chơi sẽ nhận một gậy phạt.Hình phạt khi đánh bóng sai vị trí vi phạm Luật 7.3: Hình phạt chung theo Luật 14.7a.

Elimination of Requirement to Announce Intent to Lift Ball
7.4 Bóng vô tình di chuyển khi đang tìm và xác định

Không bị phạt nếu bóng của người chơi bị di chuyển một cách vô tình bởi người chơi, đối thủ hoặc bất kỳ ai khi đang tìm và xác định nó. Tuy nhiên, nếu người chơi làm cho bóng di chuyển trước khi họ bắt đầu tìm bóng đó, người chơi sẽ nhận một gậy phạt theo Luật 9.4b.Với luật này, “vô tình” bao gồm việc bóng bị di chuyển bởi các hành động hợp lý mà có thể làm cho bóng di chuyển trong quá trình tìm bóng (như là dùng chân gạt qua khu cỏ cao hoặc rung cây).Trong các trường hợp này, bóng phải được đặt lại ở vị trí ban đầu của nó (nếu không biết thì phải ước lượng) (xem Luật 14.2). Khi làm thế:

 • Nếu bóng đã nằm trên, dưới hoặc tựa vào bất kỳ vật cản cố địnhvật thể thuộc sânvật thể xác định ranh giới sân hoặc vật thể tự nhiên đang mọc hoặc bám chặt nào, bóng phải được đặt lại ở vị trí ban đầu của nó ở trên, dưới hoặc tựa vào vật thể đó (xem Luật 14.2c).
 • Nếu bóng đã bị phủ bởi cát, thế nằm ban đầu phải được tái tạo và bóng phải được đặt lại ở thế nằm đó (xem Luật 14.2d(1)). Tuy nhiên, người chơi có thể để một phần nhỏ của bóng có thể nhìn thấy được khi làm thế.

Xem thêm Luật 15.1a (hạn chế của việc cố tình loại bỏ vật thể tự nhiên rời trước khi đặt lại bóng).Hình phạt khi vi phạm Luật 7.4: Hình phạt chung.

Ball Moved During Search
Theo: https://www.randa.org/