LUẬT GOLF – 12 Bẫy cát

Mục đích của luật: Luật 12 là luật riêng cho bẫy cát, là khu vực được chuẩn bị đặc biệt nhằm thử thách khả năng đánh bóng từ cát của người chơi. Để đảm bảo người chơi đương đầu với thử thách này, có một vài hạn chế trong việc chạm cát trước khi thực hiện cú đánh và ở nơi có thể thực hiện giải thoát đối với bóng nằm trong bẫy cát.
12 Bẫy cát
12.1 Khi nào bóng nằm trong bẫy cát

Bóng nằm trong bẫy cát khi bất kỳ phần nào của bóng:

 • Chạm cát trên mặt đất bên trong ranh giới của bẫy cát đó, hoặc
 • Ở bên trong ranh giới của bẫy cát và nằm yên:
  • Trên mặt đất, ở nơi thường có cát (ví dụ như ở nơi mà cát bị thổi hoặc trôi đi bởi gió hoặc nước), hoặc
  • Trong hoặc trên một vật thể tự nhiên rờivật cản di dời đượcđiều kiện sân bất thường hoặc vật thể thuộc sân chạm cát bên trong bẫy cát hoặc trên mặt đất ở nơi thường có cát.

Nếu bóng nằm trên đất, cỏ hoặc vật thể tự nhiên đang mọc hoặc bám chặt bên trong ranh giới của bẫy cát mà không chạm cát, bóng không nằm trong bẫy cát đó.Nếu một phần của bóng vừa nằm trong bẫy cát và vừa nằm trong một khu vực sân khác, xem Luật 2.2c.

12.2 Đánh bóng trong bẫy cát
Luật này được áp dụng cả trong vòng đấu và khi cuộc chơi bị dừng theo Luật 5.7a.
12.2a Loại bỏ vật thể tự nhiên rời và vật cản di dời được
Trước khi đánh bóng trong bẫy cát, người chơi có thể loại bỏ vật thể tự nhiên rời theo Luật 15.1 và vật cản di dời được theo Luật 15.2.Điều này bao gồm việc chạm hoặc làm di chuyển cát trong bẫy cát một cách hợp lý khi thực hiện các hành động trên.
12.2b Các hạn chế khi chạm cát trong bẫy cát

(1) Khi nào chạm cát sẽ bị phạt. Trước khi thực hiện cú đánh vào bóng trong bẫy cát, người chơi không được:

 • Cố tình chạm cát trong bẫy cát đó với tay, gậy, cây cào cát hoặc một vật khác để kiểm tra tình trạng của cát nhằm tìm hiểu thông tin cho cú đánh tiếp theo, hoặc
 • Chạm gậy xuống cát trong bẫy cát đó:
  • Ở khu vực ngay phía trước và phía sau bóng (trừ khi được phép theo Luật 7.1a khi tìm bóng đúng cách hoặc theo Luật 12.2a khi loại bỏ vật thể tự nhiên rời hoặc vật cản di dời được),
  • Khi thực hiện cú swing nháp, hoặc
  • Khi thực hiện backswing của cú đánh.

Xem Luật 25.2f (Điều chỉnh Luật 12/2b(1) đối với người chơi bị mù); Luật 25.4l (Áp dụng Luật 12.2b(1) đối với người chơi sử dụng thiết bị hỗ trợ di chuyển).

(2) Khi nào chạm cát sẽ không bị phạt. Trừ các trường hợp được quy định ở (1), luật này không cấm người chơi chạm cát trong bẫy cát bằng bất kỳ cách nào khác, bao gồm:

 • Nhấn chân vào cát để vào thế đứng cho cú swing nháp hoặc cú đánh,
 • Cào cát trong bẫy cát nhằm chăm sóc sân,
 • Đặt gậy, trang thiết bị hoặc vật thể khác trong bẫy cát (bằng cách ném hoặc đặt chúng xuống),
 • Đo đạc, đánh dấu, nhấc, đặt lại hoặc có các hành động khác theo một luật nào đó,
 • Tựa vào gậy để nghỉ ngơi, giữ thăng bằng hoặc chống bị ngã, hoặc
 • Đánh xuống cát trong lúc bực tức hoặc giận dữ.

Tuy nhiên, người chơi sẽ nhận hình phạt chung nếu hành động chạm cát của họ làm cải thiện các điều kiện ảnh hưởng đến cú đánh, vi phạm Luật 8.1a. (Xem thêm Luật 8.2 và 8.3 về các hạn chế trong việc cải thiện hoặc làm xấu đi các điều kiện vật lý khác gây ảnh hưởng đến cuộc chơi).

(3) Không hạn chế sau khi đã đánh bóng ra khỏi bẫy cát. Sau khi bóng trong bẫy cát đã được đánh và nằm ngoài bẫy cát đó, hoặc khi người chơi đã thực hiện hoặc có ý định thực hiện giải thoát ra khỏi bẫy cát đó, người chơi có thể:

 • Chạm cát trong bẫy cát mà không bị phạt theo Luật 12.2b(1), và
 • Cào cát trong bẫy cát nhằm chăm sóc sân mà không bị phạt theo Luật 8.1a.

Điều này đúng cho dù bóng đến nằm yên bên ngoài bẫy cát và:

 • Người chơi được yêu cầu hoặc được phép theo luật để thực hiện giải thoát gậy-và-khoảng-cách bằng cách thả bóng bên trong bẫy cát đó, hoặc
 • Cát bên trong bẫy cát đó nằm trên hướng đánh của người chơi khi thực hiện cú đánh tiếp theo từ bên ngoài bẫy cát đó.

Tuy nhiên, nếu bóng đánh từ trong bẫy cát quay lại bẫy cát đó, hoặc khi người chơi thực hiện giải thoát bằng cách thả bóng bên trong bẫy cát đó, hoặc khi người chơi quyết định không thực hiện giải thoát ra khỏi bẫy cát đó, các hạn chế của Luật 12.2b(1) và 8.1a sẽ lại được áp dụng cho bóng trong cuộc trong bẫy cát đó.Hình phạt khi vi phạm Luật 12.2: Hình phạt chung.

12.3 Các luật riêng cho việc giải thoát đối với bóng nằm trong bẫy cát

Khi bóng nằm trong bẫy cát, một số luật giải thoát có thể được áp dụng trong các tình huống sau:

 • Ảnh hưởng bởi một điều kiện sân bất thường (Luật 16.1c),
 • Ảnh hưởng bởi một điều kiện động vật nguy hiểm (Luật 16.2), và
 • Bóng không đánh được (Luật 19.3).
Theo: https://www.randa.org/