10 điểm thay đổi trong luật golf 2023

Bước sang năm 2023, luật golf có nhiều điểm thay đổi và Lexus Challenge là giải đấu quốc gia đầu tiên của Việt Nam áp dụng.