Sân golf nhiều lỗ nhất

Sân golf 18 lỗ thì quá hẻo, 36 lỗ cũng chưa ăn thua. Sân golf tỉnh tôi mới là nhiều lỗ nhất.

Sân golf... bao lỗ - Tranh: Đỗ Minh Tuấn

Sân golf… bao lỗ – Tranh: Đỗ Minh Tuấn

Nền kinh tế sân golf - Tranh: B.Ba

Nền kinh tế sân golf – Tranh: B.Ba

Theo: Tuổi Trẻ Cuowif

https://cuoi.tuoitre.vn/san-golf-nhieu-lo-nhat-20230927193339024.htm